אמנויות הבמה

תוכניות "רזידנסי" (שהות אמנים) בישראל

מועצת הפיס לתרבות ולאמנות מעוניינת לתמוך בתוכניות שהות אמנים "רזידנסי" המופעלות בארץ. הכוונה לתמיכה בתוכנית המיועדת לאמנים ישראלים או שילוב אמנים ישראליים ובינ"ל מתחומי אמנויות שונים, הכוללת הקצאת חלל ציבורי ליצירה (עם או בלי לינה).
ה"רזידנסי" הוא מקום המאפשר לאמנים הפועלים בתוכו להתרכז ולהתמסר ליצירה ולפתח אותה בתנאים טובי- חלל לעבוד בו, תשלום חודשי, הכשרה מקצועית וכד'.

כמו כן, מהווה המקום מרכז ליצירה ומפגש עם קהל, ליצירת קהילת אמנות וליצירת קשרים ביניהם.

סכום המענק המבוקש 

מענק מפעל הפיס לתוכנית שהות אמנים "רזידנסי" צפוי להיות בסכום שבין 30,000 ₪ ל-  100,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

תנאים חדשים, ​שימו לב! 

* בשנת 2015  יוצר רשאי להגיש בקשה אחת בלבד לקבלת מענק, בפרויקט אחד בלבד, מכלל הפרויקטים של מועצת הפיס לתרבות ולאמנות.  כלל זה חל גם על בקשה למענק שמגיש גורם אחר עבור היוצר ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

רשאי להגיש בקשה :  

תאגיד העומד בתנאי הסף
תאגיד = עמותה, חברה, התאגדות כלשהי.

לוחות זמנים:

המועד אחרון להגשת בקשה 12.3.15בשעה 17:00.
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מנובמבר 2016.