אמנויות הבמה

כתיבת מחקרים בתחומי אמנויות הבמה

תמיכה בכתיבת מחקרים בתחומי המחול, התיאטרון או המוסיקה בישראל, במטרה לעודד מחקר היוצר הקשר לפרקטיקה, שיח תיאורטי ופרסומים מקצועיים הנגישים לציבור.

 

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 50,000 ₪ ל-  75,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

תנאים חדשים, שימו לב! 

  • יוצרים שזכו למענקים ממפעל הפיס הן בשנת 2014 והן בשנת 2015 (ברצף) אינם רשאים להגיש בקשה כלשהי בשנת  2016. 

  • יוצרים שזכו למענק מפעל הפיס בפרויקט זה ב – 2015, אינם רשאים להגיש בקשה למענק עבור פרויקט זה, בשנת 2016.

  • בשנת 2016 יוצר רשאי להגיש בקשה אחת בלבד למענק בפרויקט אחד בלבד מתוך כלל הפרויקטים. 
    יובהר: תנאים אלו חלים גם על בקשה שמגיש גורם אחר עבור היוצר, ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

 

רשאים להגיש בקשה :

יחיד או תאגיד העומדים בכל תנאי הסף.

​יחיד כלומר חוקר או אחד מקבוצת החוקרים המגיש את הבקשה בעצמו.
תאגיד כלומר עמותה, חברה, התאגדות כלשהי כגון : מוסד אקדמי, מוסד תרבות וכד'.

 

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : שאלת המחקר ומתודות מחקר (40%) | ניסיון מקצועי של החוקר ושל המוסד המלווה (20%) | הצורך במחקר על רקע המחקר הקיים, תרומתו לתחום הנחקר (20%) | רציונאל כלכלי - מידת התאמת התקציב
להצעת המחקר (10%) | היתכנות כלכלית – הימצאותם של גורמי מימון נוספים לפרויקט (10%)

 

לוחות זמנים :    

מועד אחרון להגשת בקשה 10.2.16
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר ממרץ 2018.