אמנויות הבמה

הפקת הצגות תיאטרון בובות

​תמיכה ביוצרים העוסקים בהפקת הצגות חדשות ומקוריות של תיאטרון בובות. התמיכה תינתן להפקה של יצירות חדשות , שטרם עלו על במה, בעברית או ערבית או ללא טקסט .

ההפקה תלווה ע"י מנהל אמנותי מנוסה ובכיר, במטרה להעניק סיוע מקצועי לאמנים בתהליך היצירה.

שימו לב - התמיכה אינה מיועדת להפקות שנוצרו במסגרות לימודיות או קהילתיות.

"יוצר"- לעניין פרויקט זה, הינו במאי או מעצב הבובות או בובנאי של ההצגה, לפי העניין.

 

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 40,000 ₪ ל-  60,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

תנאים חדשים, שימו לב! 

  • יוצרים שזכו למענקים ממפעל הפיס הן בשנת 2014 והן בשנת 2015 (ברצף) אינם רשאים להגיש בקשה כלשהי בשנת  2016. 

  • יוצרים שזכו למענק מפעל הפיס בפרויקט זה ב – 2015, אינם רשאים להגיש בקשה למענק עבור פרויקט זה, בשנת 2016.

  • בשנת 2016 יוצר (במאי, מעצב או בובנאי ההצגה, לפי העניין) רשאי להגיש בקשה אחת בלבד למענק בפרויקט אחד בלבד מתוך כלל הפרויקטים. 
    יובהר: תנאים אלו חלים גם על בקשה שמגיש גורם אחר עבור היוצר, ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

 

רשאים להגיש בקשה :

יחיד או תאגיד העומדים בכל תנאי הסף.

​יחיד כלומר אמן או יוצר עצמאי המגיש את הבקשה בעצמו.
תאגיד כלומר עמותה, חברה, התאגדות כלשהי כגון : תיאטרון, אנסמבל וכד'.

 

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות אמנותית (40%) | איכות מקצועית של האמנים (20%) | חדשנות (20%) | רציונאל כלכלי - מידת התאמת התקציב לפרויקט (10%) | היתכנות כלכלית – הימצאותם של גורמי מימון נוספים לפרויקט (10%)

 

לוחות זמנים :

מועד אחרון להגשת בקשה 10.2.16
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר ממרץ 2018.