אמנויות הבמה

הפקת הצגות תיאטרון בובות

סיוע ליוצרים העוסקים בהפקת מופעים חדשים של תיאטרון בובות. התמיכה תינתן להפקה של יצירות חדשות, שטרם עלו על במה, בעברית או ערבית או ללא טקסט.
התמיכה אינה מיועדת לסטודנטים או לכל מסגרת לימודית אחרת​.

סכום המענק המבוקש 

מענק מפעל הפיס להפקת הצגת תאטרון בובות צפוי להיות בסכום שבין 40,000 ₪ ל-  60,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

תנאים חדשים, ​שימו לב! 

* בשנת 2015  יוצר רשאי להגיש בקשה אחת בלבד לקבלת מענק, בפרויקט אחד בלבד, מכלל הפרויקטים של מועצת הפיס לתרבות ולאמנות.  כלל זה חל גם על בקשה למענק שמגיש גורם אחר עבור היוצר ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

רשאי להגיש בקשה :  

יחיד או תאגיד העומד בתנאי הסף
יחיד =  אמן או יוצר עצמאי המגיש את הבקשה בעצמו.
תאגיד = עמותה, חברה, התאגדות כלשהי.

לוחות זמנים:

המועד אחרון להגשת בקשה 26.2.15 בשעה 17:00.
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מנובמבר 2016.