אמנויות הבמה

תוכניות ללימוד נגינה על כלים מסורתיים

מועצת  הפיס לתרבות ולאמנות שואפת לקרב מוסיקאים צעירים לתחום מוסיקה קלאסית מאסיה, המזרח התיכון וצפון אפריקה, באמצעות לימוד שירה מסורתית ונגינה על כלים מסורתיים מאזורים המפורטים לעיל, כגון: קמנצ'ה, עוד, בגלמה, נאי, טאר, בוזוקי, קאנון וכד'.

התמיכה מיועדת לעידוד תכניות לימוד מקצועיות פעילות או חדשות במסגרת ציבורית או פרטית, להוראת מוסיקה  (כגון קונסרבטוריון, מרכז מוסיקה, מתנ"ס וכד') הכוללות שיעורים כגון : שירה מסורתית, נגינה בכלים מסורתיים, תיאוריה של מוסיקה  מן המזרח, אנסמבל וסדנאות אמן.

סכום המענק המבוקש :
מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 40,000 ₪ ל-  80,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.


רשאים להגיש בקשה :

תאגיד העומד בכל תנאי הסף.

תאגיד = עמותה, חברה, התאגדות כלשהי

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : רמה מקצועית של המורים (40%) | תכנית עבודה והצוות הניהולי (40%) | רציונאל כלכלי - מידת התאמת התקציב לפרויקט (10%) | היתכנות כלכלית – הימצאותם של גורמי מימון נוספים לפרויקט (10%)

לוחות זמנים :

מועד אחרון להגשת בקשה 10.2.16התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר ממרץ 2018.