אמנויות הבמה

הפקת אלבומי מוזיקה

התמיכה מיועדת לסייע בהוצאה לאור של אלבומים חדשים שהם תוצר של פרויקטים מוזיקליים ייחודיים,
הכוללים יצירות מוזיקליות מקוריות בלבד להבדיל מביצועים מחודשים או עיבודים למוזיקה קיימת.


הבהרה מיום 16/1/18 :

שימו לב, אלבום לעניין פרויקט זה ייחשב : 4 קטעי מוזיקה לפחות או 20 דקות מוזיקליות לפחות.

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום שבין 50,000 ש"ח ל - 70,000 ש"ח  כולל מע"מ
לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

 

רשאי להגיש בקשה :

יוצר (יחיד) העומד בכל תנאי הסף במצטבר. במקרה של הרכב, מגיש הבקשה יהא אחד מחברי ההרכב.
יוצר לעניין פרויקט זה הוא מלחין או כותב או זמר מבצע.

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה על פי הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט.
מספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות אמנותית של האלבום  (50%) | ייחודיות ומקוריות  (30%) |

רמה מקצועית וניסיון של היוצרים (20%)

 

לוחות זמנים :

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 4/2/2018
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מחודש מרץ 2020.