אמנויות הבמה

הפקת אלבומי מוסיקה

תמיכה במוסיקאים ישראלים, הפעילים בתחום המוסיקה לפחות בעשור האחרון והשפיעו ביצירתם על המוסיקה הישראלית. התמיכה מיועדת לסייע בהפקה והוצאה לאור של אלבומים חדשים שהם תוצר של פרויקטים מוסיקליים ייחודיים, הכוללים יצירות מקוריות בלבד (להבדיל מביצועים מחודשים או עיבודים למוסיקה קיימת).

 

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 40,000 ₪ לבין  70,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

שימו לב, תנאים כלליים להגשת בקשה :

  • יוצרים שזכו למענקים ממפעל הפיס הן בשנת 2015 והן בשנת 2016 (ברצף) עבור פרויקטים כלשהם אינם רשאים להגיש בקשה כלשהי בשנת 2017.

  • יוצר רשאי להגיש בקשה אחת בלבד למענק בפרויקט אחד בלבד מתוך כלל הפרויקטים בשנת 2017.
    יובהר: תנאים אלו חלים גם על בקשה שמגיש גורם אחר עבור היוצר, ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

 

רשאי להגיש בקשה :

 יוצר יחיד או קבוצה שחבריה יוצרים במשותף העומדים בתנאי הסף .

 

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה על פי הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות אמנותית בהתבסס על הלחן והמילים (40%) | ייחודיות ומקוריות (30%) | רמה אמנותית של היוצרים (10%) | רציונאל כלכלי - התאמת התקציב לפרויקט (10%) |  היתכנות כלכלית – הימצאותם של גורמי מימון נוספים לפרויקט (10%)


לוחות זמנים :

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 31.1.17
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר ממרץ 2019.