אמנויות הבמה

מופעים בחו"ל בתחומי אמנויות הבמה

תמיכה באמנים מתחומי תיאטרון, מחול או מוזיקה הנוסעים לחו"ל לצורך מופע במסגרת מקצועית רשמית.

 

לתשומת ליבכם:

  • המענק אינו מיועד לתמיכה במופע שנוצר במסגרת בית ספר או במסגרת לימודית אחרת.

  • יוצר שיזכה למענק בפרויקט זה יידרש להציג בתום המופע אישור רשמי וחתום ע"י הגוף המאשר את קיומו של המופע ומועדו.

 

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום בין 10,000 ש"ח ל - 40,000 ש"ח  כולל מע"מ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

 

רשאי להגיש בקשה :

יוצר (יחיד) או תאגיד המגיש בקשה עבור יוצר, העומדים בכל תנאי הסף במצטבר.

יוצר לעניין פרויקט זה הוא :
בתיאטרון - הבמאי או המבצע.
במחול - הכוריאוגרף או המבצע.
במוזיקה - מלחין, כותב או מבצע היצירה.

 

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה על פי הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט.
מספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות אמנותית של המופע   (50%) | רמה מקצועית של היוצר   (30%)  |
איכות מקצועית של הגוף המארח כולל פוטנציאל חשיפה בחו"ל  (20%)


לוחות זמנים :

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 4/2/2018
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מחודש מרץ 2020.