אמנויות הבמה

השתלמויות או רזידנסי בחו"ל בתחומי אמנויות הבמה

תמיכה באמנים מתחומי תיאטרון הפרינג', תיאטרון בובות, קרקס, פרפורמנס, מחול או מוזיקה
הנוסעים לחו"ל לצורך השתלמות מקצועית במסגרת מקצועית מוכרת כגון: אקדמיה, בית ספר מקצועי, מוסד אמנות ממשלתי/מחוזי/ עירוני/ רב אמן או תכנית רזידנסי (שהות אמנים).

 

לתשומת ליבכם :

  • התמיכה אינה מיועדת להשתלמות במסגרת לימודי תואר אקדמי או במסגרת תהליך עבודה עבור הפקה חדשה שמתבצעת בחו"ל.

  • יוצר שיזכה למענק, יידרש להציג בתום ההשתלמות / רזידנסי אישור רשמי וחתום מהגוף בו נערכה ההשתלמות בדבר מועדה ומשך קיומה. 

 

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום בין 10,000 ש"ח ל - 20,000 ש"ח  כולל מע"מ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

 

רשאי להגיש בקשה :

יוצר (יחיד) או תאגיד המגיש בקשה עבור יוצר, העומדים בכל תנאי הסף במצטבר.

 

יוצר לעניין פרויקט זה הוא :

בתיאטרון פרינג', בובות,  קרקס ופרפורמנס - בימאי, מחזאי, שחקן, מעצב.
במחול - כוריאוגרף, רקדן, מעצב.
במוזיקה - מלחין, מבצע, זמר, מנצח.
 

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה על פי הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט.
מספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות אמנותית של תכנית ההשתלמות/ הרזידנסי  ושל הגורם המארח בחו"ל   (50%) |
רמה מקצועית של היוצרים המתארחים מישראל  (30%) |  העדפה ליוצרים המשתתפים לראשונה בהשתלמות מקצועית / רזידנסי בחו"ל  (20%)

 

לוחות זמנים :

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 4/2/2018
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מחודש מרץ 2020.