אמנויות הבמה

מופעים והשתלמויות בחו"ל בתחום המחול

תמיכה באמנים ישראלים מתחומי המחול הנוסעים לחו"ל לצורך מופע על במות מקצועיות שאינן מסחריות או לצורך השתלמות מקצועית במסגרת פורמאלית מוכרת כגון: אקדמיה, בית ספר מקצועי, מוסד אמנות ממשלתי/מחוזי/ עירוני. 

סכום המענק המבוקש 

מענק מפעל הפיס למופע או השתלמות בחו"ל בתחום המחול צפוי להיות בסכום שבין 10,000 ₪ ל-  40,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

תנאים חדשים, ​שימו לב! 

* בשנת 2015  יוצר רשאי להגיש בקשה אחת בלבד לקבלת מענק, בפרויקט אחד בלבד, מכלל הפרויקטים של מועצת הפיס לתרבות ולאמנות.  כלל זה חל גם על בקשה למענק שמגיש גורם אחר עבור היוצר ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

* יוצר שזכה בשנת 2014 למענק עבור מופע או השתלמות בחו"ל, אינו רשאי להגיש בקשה למענק למופע או השתלמות בחו"ל בשנת 2015. ניתן להגיש בקשה למענק לפרויקט אחר מכלל הפרויקטים המוצעים בשנת 2015.

רשאי להגיש בקשה :  

יחיד או תאגיד העומד בתנאי הסף
יחיד =  אמן או יוצר עצמאי המגיש את הבקשה בעצמו.
תאגיד = עמותה, חברה, התאגדות כלשהי כגון: תיאטרון, אנסמבל וכד'.

לוחות זמנים:

המועד אחרון להגשת בקשה 1.3.15 בשעה 17:00.
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מנובמבר 2016.