אמנויות הבמה

הצגות דצמבר

300b1b23-ab7d-4fc9-bd42-2e055b2fadb5

عروض شهر كانون الأول

32d69447-d732-4d86-a67b-e3bc52f40ea4

הצגות ספטמבר

b7278f6c-82eb-45e3-86f4-aadcb0519c67

عروض شهر أيلول

620018de-d164-47e7-9b0a-c48d0b5d4e37

הצגות אוקטובר

62e2f19f-6d83-4657-b811-31ac7499ab29

عروض شهر تشرين الأول

835da005-89c3-4855-8d16-aafbe51f4293

מופעי נובמבר

588adeeb-bf77-46e0-b2f0-daa424243bdb

عروض شهر تشرين الثاني

220a314b-120a-4692-b269-ccaf712857c3

Web part id : 300b1b23-ab7d-4fc9-bd42-2e055b2fadb5

Web part id : 32d69447-d732-4d86-a67b-e3bc52f40ea4

Web part id : b7278f6c-82eb-45e3-86f4-aadcb0519c67

Web part id : 620018de-d164-47e7-9b0a-c48d0b5d4e37

Web part id : 62e2f19f-6d83-4657-b811-31ac7499ab29

Web part id : 835da005-89c3-4855-8d16-aafbe51f4293

Web part id : 588adeeb-bf77-46e0-b2f0-daa424243bdb

Web part id : 220a314b-120a-4692-b269-ccaf712857c3

 

 

קרקס הבובותקרקס הבובות
דיבו ונעוגהדיבו ונעוגה
הזמנה זוגיתהזמנה זוגית
קרקס הבובותקרקס הבובות
בנקודה הרגישהבנקודה הרגישה
הסיפור שלנוהסיפור שלנו
חגיגה בסלטחגיגה בסלט
ענדליב אלאמפראטורענדליב אלאמפראטור
תעלולי סקאפינותעלולי סקאפינו
כוכב השמחהכוכב השמחה
נעלי טנבורינעלי טנבורי
אגדתו של זינ-אדין בן קולאסאגדתו של זינ-אדין בן קולאס
סעדה מתהסעדה מתה
טאפששהטאפששה
הנגמלהנגמל
הזמנה זוגיתהזמנה זוגית
יום באהריום באהר
תעלולי סקאפינותעלולי סקאפינו
סעדה מתהסעדה מתה
יום באהריום באהר
נאס גנאסנאס גנאס
בגדי המלך החדשיםבגדי המלך החדשים
החלילןהחלילן
קרקס הבובותקרקס הבובות

 

 

سرك الدمىسرك الدمى
ديبو ونعوجةديبو ونعوجة
دعوة زوجيةدعوة زوجية
سرك الدمىسرك الدمى
عالوجععالوجع
قصتنا قصةقصتنا قصة
احتفالية الخضاراحتفالية الخضار
عندليب الامبراطورعندليب الامبراطور
كوكب السعادةكوكب السعادة
الحذاء الطنبوريالحذاء الطنبوري
مقالب سْكَبينُومقالب سْكَبينُو
حكاية زين الدين بن كولاسحكاية زين الدين بن كولاس
ماتت سعدةماتت سعدة
طفشهطفشه
شحطة وسطر جديدشحطة وسطر جديد
دعوة زوجيةدعوة زوجية
يوم باهريوم باهر
مقالب سْكَبينُومقالب سْكَبينُو
ماتت سعدةماتت سعدة
يوم باهريوم باهر
ناس جناسناس جناس
ثياب الملك الجديدةثياب الملك الجديدة
نافخ البوقنافخ البوق
سرك الدمىسرك الدمى

 

 

אני השפה שליאני השפה שלי
יום בהיריום בהיר
דיבו ונעוגהדיבו ונעוגה
ענדליב אלאמפראטורענדליב אלאמפראטור
חגיגה בסלטחגיגה בסלט
משהו אחרמשהו אחר
חסן החכםחסן החכם
מבצעיםמבצעים
השכןהשכן
אגדתו של זינ-אדין בן קולאסאגדתו של זינ-אדין בן קולאס
חסן החכםחסן החכם
אצאדדא (ההד)אצאדדא (ההד)
החלילןהחלילן
אצאדדא (ההד)אצאדדא (ההד)
החלילןהחלילן
הסיפור שלנוהסיפור שלנו
בגדי המלך החדשיםבגדי המלך החדשים
בגדי המלך החדשיםבגדי המלך החדשים
אצאדדא (ההד)אצאדדא (ההד)
השכןהשכן
עלאא אלדיןעלאא אלדין
החלילןהחלילן

 

 

משהו אחרמשהו אחר
קולותקולות
סעדה מתהסעדה מתה
נעלי טנבורינעלי טנבורי
הנגמלהנגמל
קולותקולות
חסן החכםחסן החכם
בנקודה הרגישהבנקודה הרגישה
דיבו ונעוגהדיבו ונעוגה
ענדליב אלאמפראטורענדליב אלאמפראטור
חגיגה בסלטחגיגה בסלט
עלאא אלדיןעלאא אלדין
חג'אר אלערבחג'אר אלערב
תעלולי סקאפינותעלולי סקאפינו
נאס גנאסנאס גנאס
השכןהשכן
משהו אחרמשהו אחר
מבצעיםמבצעים
בנקודה הרגישהבנקודה הרגישה
מבצעיםמבצעים
חג'אר אלערבחג'אר אלערב

 

 

انا لغنيانا لغني
يوم باهر يوم باهر
ديبو ونعوجةديبو ونعوجة
عندليب الامبراطورعندليب الامبراطور
احتفالية الخضاراحتفالية الخضار
غير شكلغير شكل
الشاطر حسنالشاطر حسن
حملة تنزيلاتحملة تنزيلات
جار وجارجار وجار
حكاية زين الدين بن كولاسحكاية زين الدين بن كولاس
الشاطر حسنالشاطر حسن
الصدىالصدى
نافخ البوقنافخ البوق
الصدىالصدى
نافخ البوقنافخ البوق
قصتنا قصةقصتنا قصة
ثياب الملك الجديدةثياب الملك الجديدة
ثياب الملك الجديدةثياب الملك الجديدة
الصدى الصدى
جار وجارجار وجار
علاء الدينعلاء الدين
نافخ البوقنافخ البوق

 

 

احتفالية الخضاراحتفالية الخضار
الصدىالصدى
الناس جناسالناس جناس
انا لغنيانا لغني
عندليب الامبراطورعندليب الامبراطور
طفشةطفشة
حكاية زين الدين بن كولاسحكاية زين الدين بن كولاس
الناس جناسالناس جناس

 

 

חגיגה בסלטחגיגה בסלט
אצאדדא (ההד)אצאדדא (ההד)
נאס גנאסנאס גנאס
אני השפה שליאני השפה שלי
ענדליב אלאמפראטורענדליב אלאמפראטור
טאפששהטאפששה
אגדתו של זינ-אדין בן קולאסאגדתו של זינ-אדין בן קולאס
נאס גנאסנאס גנאס

 

 

غير شكلغير شكل
أصواتأصوات
ماتت سعدهماتت سعده
الحذاء الطنبوريالحذاء الطنبوري
شحطه وسطر جديدشحطه وسطر جديد
أصواتأصوات
الشاطر حسنالشاطر حسن
عالوجععالوجع
ديبو و نعوجهديبو و نعوجه
عندليب الامبراطورعندليب الامبراطور
احتفالية الخضاراحتفالية الخضار
علاء الدينعلاء الدين
الحجارالحجار
مقالب سْكَبينُومقالب سْكَبينُو
ناس جناسناس جناس
جار وجارجار وجار
غير شكلغير شكل
حملة تنزيلاتحملة تنزيلات
عالوجععالوجع
حملة تنزيلاتحملة تنزيلات
الحجارالحجار