אמנויות הבמה

הצגות ספטמבר

b7278f6c-82eb-45e3-86f4-aadcb0519c67

عروض شهر أيلول

620018de-d164-47e7-9b0a-c48d0b5d4e37

הצגות אוקטובר

62e2f19f-6d83-4657-b811-31ac7499ab29

عروض شهر تشرين الأول

835da005-89c3-4855-8d16-aafbe51f4293

Web part id : b7278f6c-82eb-45e3-86f4-aadcb0519c67

Web part id : 620018de-d164-47e7-9b0a-c48d0b5d4e37

Web part id : 62e2f19f-6d83-4657-b811-31ac7499ab29

Web part id : 835da005-89c3-4855-8d16-aafbe51f4293

 

 

קרקס הבובותקרקס הבובות
דיבו ונעוגהדיבו ונעוגה
הזמנה זוגיתהזמנה זוגית
קרקס הבובותקרקס הבובות
בנקודה הרגישהבנקודה הרגישה
הסיפור שלנוהסיפור שלנו
חגיגה בסלטחגיגה בסלט
ענדליב אלאמפראטורענדליב אלאמפראטור
תעלולי סקאפינותעלולי סקאפינו
כוכב השמחהכוכב השמחה
נעלי טנבורינעלי טנבורי
אגדתו של זינ-אדין בן קולאסאגדתו של זינ-אדין בן קולאס
סעדה מתהסעדה מתה
טאפששהטאפששה
הנגמלהנגמל
הזמנה זוגיתהזמנה זוגית
יום באהריום באהר
תעלולי סקאפינותעלולי סקאפינו
סעדה מתהסעדה מתה
יום באהריום באהר
נאס גנאסנאס גנאס
בגדי המלך החדשיםבגדי המלך החדשים
החלילןהחלילן
קרקס הבובותקרקס הבובות
עלאא אלדיןעלאא אלדין

 

 

سرك الدمىسرك الدمى
ديبو ونعوجةديبو ونعوجة
دعوة زوجيةدعوة زوجية
سرك الدمىسرك الدمى
عالوجععالوجع
قصتنا قصةقصتنا قصة
احتفالية الخضاراحتفالية الخضار
عندليب الامبراطورعندليب الامبراطور
كوكب السعادةكوكب السعادة
الحذاء الطنبوريالحذاء الطنبوري
مقالب سْكَبينُومقالب سْكَبينُو
حكاية زين الدين بن كولاسحكاية زين الدين بن كولاس
ماتت سعدةماتت سعدة
طفشهطفشه
شحطة وسطر جديدشحطة وسطر جديد
دعوة زوجيةدعوة زوجية
يوم باهريوم باهر
مقالب سْكَبينُومقالب سْكَبينُو
ماتت سعدةماتت سعدة
يوم باهريوم باهر
ناس جناسناس جناس
ثياب الملك الجديدةثياب الملك الجديدة
نافخ البوقنافخ البوق
سرك الدمىسرك الدمى
علاء الدينعلاء الدين

 

 

משהו אחרמשהו אחר
יום באהריום באהר
כוכב השמחהכוכב השמחה
אגדתו של זינ-אדין בן קולאסאגדתו של זינ-אדין בן קולאס
הסיפור שלנוהסיפור שלנו
משהו אחרמשהו אחר
אני השפה שליאני השפה שלי
אצאדדא (ההד)אצאדדא (ההד)
חג'אר אלערבחג'אר אלערב
קולותקולות
סעדה מתהסעדה מתה
נעלי טנבורינעלי טנבורי
הנגמלהנגמל
קולותקולות
נעלי טנבורינעלי טנבורי
אני השפה שליאני השפה שלי
חסן החכםחסן החכם
בנקודה הרגישהבנקודה הרגישה
דיבו ונעוגהדיבו ונעוגה
ענדליב אלאמפראטורענדליב אלאמפראטור
חגיגה בסלטחגיגה בסלט
עלאא אלדיןעלאא אלדין
חג'אר אלערבחג'אר אלערב
תעלולי סקאפינותעלולי סקאפינו
משהו אחרמשהו אחר
נאס גנאסנאס גנאס
השכןהשכן
מבצעיםמבצעים
בנקודה הרגישהבנקודה הרגישה
מבצעיםמבצעים
חג'אר אלערבחג'אר אלערב
הזמנה זוגיתהזמנה זוגית

 

 

غير شكلغير شكل
يوم باهريوم باهر
كوكب السعادةكوكب السعادة
حكاية زين الدين بن كولاسحكاية زين الدين بن كولاس
قصتنا قصةقصتنا قصة
غير شكلغير شكل
انا لغنيانا لغني
الصدىالصدى
الحجارالحجار
أصواتأصوات
ماتت سعدهماتت سعده
الحذاء الطنبوريالحذاء الطنبوري
شحطه وسطر جديدشحطه وسطر جديد
أصواتأصوات
الحذاء الطنبوريالحذاء الطنبوري
أنا لغتيأنا لغتي
الشاطر حسنالشاطر حسن
عالوجععالوجع
ديبو و نعوجهديبو و نعوجه
عندليب الامبراطورعندليب الامبراطور
احتفالية الخضاراحتفالية الخضار
علاء الدينعلاء الدين
الحجارالحجار
مقالب سْكَبينُومقالب سْكَبينُو
غير شكلغير شكل
ناس جناسناس جناس
جار وجارجار وجار
حملة تنزيلاتحملة تنزيلات
عالوجععالوجع
حملة تنزيلاتحملة تنزيلات
الحجارالحجار
دعوة زوجيةدعوة زوجية