אמנויות הבמה

הצגות ספטמבר

8501a45e-2c47-4929-af55-460cc7c97761

عروض شهر أيلول

c7e1523a-85aa-4b8d-b496-35f99e6b367d

מופעי אוקטובר

5f65e29c-0e4c-4795-b5dc-30caf57e007e

عروض شهر تشرين الأول

971f868a-8088-4ca3-b435-03a65a5e503b

הצגות נובמבר

c744e81a-4206-42dc-9381-4825e540100f

عروض شهر تشرين الثاني

5186588a-b7ef-4a1e-b107-37099332f788

הצגות דצמבר

1a78ffc4-bd76-4bbb-a66e-c6b7979d863a

عروض شهر كانون الأول

bcc47ada-b38a-4152-bcd2-2a40a21d0fa4

Web part id : 8501a45e-2c47-4929-af55-460cc7c97761

Web part id : c7e1523a-85aa-4b8d-b496-35f99e6b367d

Web part id : 5f65e29c-0e4c-4795-b5dc-30caf57e007e

Web part id : 971f868a-8088-4ca3-b435-03a65a5e503b

Web part id : c744e81a-4206-42dc-9381-4825e540100f

Web part id : 5186588a-b7ef-4a1e-b107-37099332f788

Web part id : 1a78ffc4-bd76-4bbb-a66e-c6b7979d863a

Web part id : bcc47ada-b38a-4152-bcd2-2a40a21d0fa4

 

 

חגיגה בסלטחגיגה בסלט
מבצעיםמבצעים
בגדי המלך החדשיםבגדי המלך החדשים
בגדי המלך החדשיםבגדי המלך החדשים
אצאדדא (ההד)אצאדדא (ההד)
אני השפה שליאני השפה שלי
קולותקולות
חסן החכםחסן החכם
סעדה מתהסעדה מתה
הסיפור שלנוהסיפור שלנו
יום באהריום באהר
טאפששהטאפששה
אצאדדא (ההד)אצאדדא (ההד)

 

 

احتفالية الخضاراحتفالية الخضار
حملة تنزيلاتحملة تنزيلات
ثياب الملك الجديدةثياب الملك الجديدة
ثياب الملك الجديدهثياب الملك الجديده
الصدىالصدى
انا لغنيانا لغني
أصواتأصوات
الشاطر حسنالشاطر حسن
ماتت سعدةماتت سعدة
قصتنا قصهقصتنا قصه
يوم باهريوم باهر
طفشةطفشة
الصدىالصدى

 

 

זעםזעם
ענדליב אלאמפראטורענדליב אלאמפראטור
חסן החכםחסן החכם
טאפשהטאפשה
טאפשהטאפשה
קרקס הבובותקרקס הבובות
חסן החכםחסן החכם
יום באהריום באהר
נעלי טנבורינעלי טנבורי
נעלי טנבורינעלי טנבורי

 

 

غضب ( حكاية زين الدين بن كولاس)غضب ( حكاية زين الدين بن كولاس)
عندليب الامبراطورعندليب الامبراطور
الشاطر حسنالشاطر حسن
طفشةطفشة
طفشةطفشة
سرك الدمىسرك الدمى
الشاطر حسنالشاطر حسن
يوم باهريوم باهر
الحذاء الطنبوريالحذاء الطنبوري
الحذاء الطنبوري الحذاء الطنبوري

 

 

نافخ البوقنافخ البوق
دعوه زوجيهدعوه زوجيه
الصدىالصدى
عالوجععالوجع
علاء الدينعلاء الدين
علاء الدينعلاء الدين
قصتنا قصهقصتنا قصه
غير شكلغير شكل
قصتنا قصهقصتنا قصه
ماتت سعدهماتت سعده
سرك الدمىسرك الدمى
الحجارالحجار
سرك الدمىسرك الدمى
الصدىالصدى

 

 

החלילןהחלילן
הזמנה זוגיתהזמנה זוגית
אצאדדא (ההד)אצאדדא (ההד)
בנקודה הרגישהבנקודה הרגישה
עלאא אלדיןעלאא אלדין
עלאא אלדיןעלאא אלדין
הסיפור שלנוהסיפור שלנו
משהו אחרמשהו אחר
הסיפור שלנוהסיפור שלנו
סעדה מתהסעדה מתה
קרקס הבובותקרקס הבובות
חג'אר אלערבחג'אר אלערב
קרקס הבובותקרקס הבובות
אצאדדא (ההד)אצאדדא (ההד)

 

 

נעלי טנבורינעלי טנבורי
נעלי טנבורינעלי טנבורי
נאס גנאסנאס גנאס
קולותקולות
משהו אחרמשהו אחר
קולותקולות
חגיגה בסלטחגיגה בסלט
דיבו ונעוגהדיבו ונעוגה
בגדי המלך החדשיםבגדי המלך החדשים
הנגמלהנגמל
חגיגה בסלטחגיגה בסלט
חסן החכםחסן החכם
השכןהשכן
הזמנה זוגיתהזמנה זוגית
השכןהשכן
אני, השפה שליאני, השפה שלי

 

 

الحذاء الطنبوريالحذاء الطنبوري
الحذاء الطنبوريالحذاء الطنبوري
ناس جناسناس جناس
اصواتاصوات
غير شكلغير شكل
اصواتاصوات
احتفالية الخضاراحتفالية الخضار
ديبو و نعوجهديبو و نعوجه
ثياب الملك الجديدهثياب الملك الجديده
شحطه وسطر جديدشحطه وسطر جديد
احتفالية الخضاراحتفالية الخضار
الشاطر حسنالشاطر حسن
جار وجارجار وجار
دعوة زوجيةدعوة زوجية
جار وجارجار وجار
انا لغتيانا لغتي