אמנויות הבמה

הפקות חדשות בתיאטרון או מחול לחברה החרדית

התמיכה מיועדת להפקות חדשות של תיאטרון ומחול, המיועדות להציג בפני קהל מבוגרים בחברה החרדית.

שימו לב, התמיכה אינה מיועדת להפקות שנוצרו במסגרות לימודיות או קהילתיות.


סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 30,000 ₪ ל- 50,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

 

רשאים להגיש בקשה :

יוצר (יחיד) או תאגיד המגיש בקשה עבור יוצר, העומד בכל תנאי הסף במצטבר.

יוצר לעניין פרויקט זה הוא :

בתיאטרון - במאי המופע עבורו מוגשת הבקשה.

במחול - כוריאוגרף המופע עבורו מוגשת הבקשה.

 
קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה על פי הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט.

מספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות אמנותית של המופע (50%) | רמה מקצועית וניסיון של היוצרים המרכזיים (30%) | 
ייחודיות ומקוריות  (20%)

 

לוחות זמנים :

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 4/2/2018
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מחודש מרץ 2020.