אמנויות הבמה

 

 

אמיתי יעיש בן אוזליואמיתי יעיש בן אוזליו
רועי מליח רשףרועי מליח רשף
משה קריףמשה קריף
אסף רוטאסף רוט
יעל ונציהיעל ונציה
סוניה סודריסוניה סודרי
רן אלמליחרן אלמליח
דניאלה מיכאלידניאלה מיכאלי
אסף מינצראסף מינצר

 

 

אמיתי יעיש בן אוזליואמיתי יעיש בן אוזליו
רועי מליח רשףרועי מליח רשף
משה קריףמשה קריף
אסף רוטאסף רוט
יעל ונציהיעל ונציה
רן אלמליחרן אלמליח
אסף מינצראסף מינצר