אמנויות הבמה

 

 

אמיתי יעיש בן אוזליואמיתי יעיש בן אוזליו
רועי מליח רשףרועי מליח רשף
משה קריףמשה קריף
אסף רוטאסף רוט
אופיר פטר דגןאופיר פטר דגן
סוניה סודריסוניה סודרי
רן אלמליחרן אלמליח
דניאלה מיכאלידניאלה מיכאלי
אסף מינצראסף מינצר

 

 

אמיתי יעיש בן אוזליואמיתי יעיש בן אוזליו
רועי מליח רשףרועי מליח רשף
משה קריףמשה קריף
אסף רוטאסף רוט
אופיר פטר דגןאופיר פטר דגן
סוניה סודריסוניה סודרי
רן אלמליחרן אלמליח
דניאלה מיכאלידניאלה מיכאלי
אסף מינצראסף מינצר