אמנויות הבמה

הפקת דיסקים מקוריים במוסיקה ישראלית

​תמיכה במוסיקאים ישראלים, הפעילים בתחום המוסיקה לפחות בעשור האחרון והשפיעו ביצירתם על המוסיקה הישראלית. התמיכה מיועדת לסייע בהפקה והוצאה לאור של דיסקים חדשים שהם תוצר של פרויקטים מוסיקליים ייחודיים, הכוללים יצירות מקוריות בלבד (להבדיל מביצועים מחודשים או עיבודים למוסיקה קיימת).

סכום המענק המבוקש 

מענק מפעל הפיס להפקת דיסק מקורי במוסיקה ישראלית צפוי להיות בסכום שבין 50,000 ₪ ל-  75,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

תנאים חדשים, ​שימו לב! 

* בשנת 2015  יוצר רשאי להגיש בקשה אחת בלבד לקבלת מענק, בפרויקט אחד בלבד, מכלל הפרויקטים של מועצת הפיס לתרבות ולאמנות.  כלל זה חל גם על בקשה למענק שמגיש גורם אחר עבור היוצר ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

* יוצר שזכה בשנת 2014 למענק עבור הפקת דיסק מקורי במוסיקה ישראלית, אינו רשאי להגיש בקשה למענק להפקת דיסק מקורי במוסיקה ישראלית בשנת 2015. ניתן להגיש בקשה למענק לפרויקט אחר מכלל הפרויקטים המוצעים בשנת 2015.

רשאי להגיש בקשה :  

יוצר יחיד או קבוצה שחבריה יוצרים במשותף העומדים בתנאי הסף
יחיד =  אמן או יוצר עצמאי המגיש את הבקשה בעצמו

לוחות זמנים:

המועד אחרון להגשת בקשה 1.3.15 בשעה 17:00.
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מנובמבר 2016.