אמנויות הבמה

אירוח אמנים בינלאומיים בתחומי אמנויות הבמה

אירוח בארץ של אמנים מחו"ל, מתחומי המחול, התיאטרון והמוסיקה במטרה לאפשר מפגש מקצועי עם יוצרים מקומיים תוך חשיפה הדדית של רעיונות עכשוויים בפלטפורמות מגוונות כגון: מפגשים מקצועיים,  סדנאות וכיתות אמן, מפגשים בשילוב מופעים וכיו"ב.  הפעילויות מיועדות ליוצרים מקצועיים ישראלים מהקהילה המקומית ולקהל הרחב. 

 

סכום המענק המבוקש :
מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 20,000 ₪ ל-  40,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

תנאים חדשים, שימו לב! 

* בשנת 2016 המבקש רשאי להגיש בקשה אחת בלבד למענק בפרויקט אחד בלבד מתוך כלל הפרויקטים עבור פעילותו. (להבדיל מבקשה המוגשת בשמו, עבור יוצר מסוים)

רשאים להגיש בקשה :

תאגיד העומד בכל תנאי הסף.

תאגיד = עמותה, חברה, התאגדות כלשהי
בתחום המחול כגון: להקות מחול, בתי ספר גבוהים למחול וכד'. 
בתחום ה
תיאטרון כגון : תיאטרון, בתי ספר גבוהים למשחק וכד'
בתחום המוסיקה כגון : תזמורת, בתי ספר גבוהים למוסיקה וכד'

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : ניסיון מקצועי ורמה אמנותית של האמן המתארח (40%) | איכות תכנית האירוח (40%) | רציונאל כלכלי - מידת התאמת התקציב לפרויקט (10%) | היתכנות כלכלית – הימצאותם של גורמי מימון נוספים לפרויקט (10%)

לוחות זמנים :

מועד אחרון להגשת בקשה 10.2.16התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר ממרץ 2018.