אמנויות הבמה

אירוח בארץ של אמנים בינלאומיים בתחום המוסיקה

אירוח בארץ של אמנים מחו"ל, מתחומי המוסיקה, במטרה לאפשר מפגש מקצועי עם יוצרים מקומיים תוך חשיפה הדדית של רעיונות עכשוויים בפלטפורמות מגוונות כגון: מפגשים מקצועיים, סדנאות אמן, מפגשים בשילוב מופעים, שיחות וכיו"ב. הפעילויות מיועדות ליוצרים מקצועיים ישראלים מהקהילה המקומית ולקהל הרחב.
 
סכום המענק המבוקש 

מענק מפעל הפיס לאירוח אמני מוסיקה בינלאומיים בארץ צפוי להיות בסכום שבין 20,000 ₪ ל-  40,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

תנאים חדשים, ​שימו לב! 

* בשנת 2015  יוצר רשאי להגיש בקשה אחת בלבד לקבלת מענק, בפרויקט אחד בלבד, מכלל הפרויקטים של מועצת הפיס לתרבות ולאמנות.  כלל זה חל גם על בקשה למענק שמגיש גורם אחר עבור היוצר ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

* יוצר שזכה בשנת 2014 למענק עבור אירוח אמנים בינלאומיים בארץ, אינו רשאי להגיש בקשה למענק לאירוח אמנים בינלאומיים בארץ בשנת 2015. ניתן להגיש בקשה למענק לפרויקט אחר מכלל הפרויקטים המוצעים בשנת 2015.

רשאי להגיש בקשה :  

יחיד או תאגיד העומד בתנאי הסף
יחיד =  אמן או יוצר עצמאי המגיש את הבקשה בעצמו.
תאגיד = עמותה, חברה, התאגדות כלשהי כגון: תזמורות, בתי ספר גבוהים למוסיקה וכד'.

לוחות זמנים:

המועד אחרון להגשת בקשה 1.3.15 בשעה 17:00.
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מנובמבר 2016.