אמנויות הבמה

הרצת מופעי מחול

עידוד יוצרי מחול מקצועיים באמצעות תמיכה בהרצה של מופעי מחול קיימים, בישובים ברחבי הארץ. המענק אינו מיועד למופע יחיד. 
יובהר כי התמיכה אינה מיועדת למסגרות לימודיות וקהילתיות בתחום המחול. 

סכום המענק המבוקש 

מענק מפעל הפיס להרצת מופע מחול צפוי להיות בסכום שבין 25,000 ₪ ל-  50,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

תנאים חדשים, ​שימו לב! 

* בשנת 2015  יוצר רשאי להגיש בקשה אחת בלבד לקבלת מענק, בפרויקט אחד בלבד, מכלל הפרויקטים של מועצת הפיס לתרבות ולאמנות.  כלל זה חל גם על בקשה למענק שמגיש גורם אחר עבור היוצר ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

* יוצר שזכה בשנת 2014 למענק עבור הרצת מופע מחול, אינו רשאי להגיש בקשה למענק להרצת מופע מחול בשנת 2015. ניתן להגיש בקשה למענק לפרויקט אחר מכלל הפרויקטים המוצעים בשנת 2015.

רשאי להגיש בקשה :  

יחיד או תאגיד העומד בתנאי הסף
יחיד =  אמן או יוצר עצמאי המגיש את הבקשה בעצמו.
תאגיד = עמותה, חברה, התאגדות כלשהי כגון: להקת מחול.

לוחות זמנים:

המועד אחרון להגשת בקשה 1.3.15 בשעה 17:00.
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מנובמבר 2016.