אמנויות הבמה

מחקר בתחום המחול

תמיכה וסיוע למחקרים בעברית בתחום המחול בישראל, במטרה לעודד מחקר היוצר הקשר לפרקטיקה, שיח תיאורטי ופרסומים מקצועיים הנגישים לציבור.

 סכום המענק המבוקש 

מענק מפעל הפיס למחקר בתחום המחול צפוי להיות בסכום שבין 50,000 ₪ ל-  75,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

תנאים חדשים, ​שימו לב! 

* בשנת 2015  יוצר רשאי להגיש בקשה אחת בלבד לקבלת מענק, בפרויקט אחד בלבד, מכלל הפרויקטים של מועצת הפיס לתרבות ולאמנות.  כלל זה חל גם על בקשה למענק שמגיש גורם אחר עבור היוצר ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

רשאי להגיש בקשה :  

יחיד או תאגיד העומד בתנאי הסף
יחיד =  חוקר או אחד מקבוצת החוקרים המגיש את הבקשה בעצמו.
תאגיד = עמותה, חברה, התאגדות כלשהי כגון: מוסד אקדמי, מוסד תרבות וכד'.

לוחות זמנים:

המועד אחרון להגשת בקשה 1.3.15. בשעה 17:00.
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מנובמבר 2017.