אמנויות הבמה

הפקת מופעי מחול לילדים או למבוגרים

עידוד יוצרי מחול מקצועיים באמצעות תמיכה בהפקת מופעי מחול מקוריים וחדשים לילדים או למבוגרים.

התמיכה אינה מיועדת להפקות שנוצרו במסגרות לימודיות או קהילתיות בתחום המחול.

"יוצר"- לעניין פרויקט זה, הינו כוריאוגרף המופע.

לידיעתכם, בשנת 2017, ניתן יהיה להגיש בקשות למענקים עבור הרצה של מופעי מחול. לא יפורסם קול קורא לתמיכה בהפקת מופעי מחול בשנה זו.

סכום המענק המבוקש :מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 25,000 ₪ ל-  50,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

תנאים חדשים, שימו לב! 

* יוצרים שזכו למענקים ממפעל הפיס הן בשנת 2014 והן בשנת 2015 (ברצף) אינם רשאים להגיש בקשה כלשהי בשנת  2016. 

* יוצרים שזכו למענק מפעל הפיס בפרויקט זה ב – 2015, אינם רשאים להגיש בקשה למענק עבור פרויקט זה, בשנת 2016.

* בשנת 2016 יוצר (כוריאוגרף) רשאי להגיש בקשה אחת בלבד למענק בפרויקט אחד בלבד מתוך כלל הפרויקטים. 
יובהר: תנאים אלו חלים גם על בקשה שמגיש גורם אחר עבור היוצר, ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

רשאים להגיש בקשה :

יחיד או תאגיד העומדים בכל תנאי הסף.

יחיד =  אמן או יוצר עצמאי המגיש את הבקשה בעצמו.
תאגיד = עמותה, חברה, התאגדות כלשהי כגון : להקת מחול וכד'

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות אמנותית (40%) | איכות מקצועית של האמנים (20%) | חדשנות (20%) | רציונאל כלכלי - מידת התאמת התקציב לפרויקט (10%) | היתכנות כלכלית – הימצאותם של גורמי מימון נוספים לפרויקט (10%)

לוחות זמנים : מועד אחרון להגשת בקשה 10.2.16התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר ממרץ 2018.