אמנויות הבמה

הרצה של מופעי קרקס

חשיפת הקרקס העכשווי וקירוב קהלים חדשים לתחום באמצעות תמיכה בהרצת מופעים ביישובים ברחבי הארץ.
"מופע קרקס" - מופע בעל קונספט ותוכן כתובים מראש ומהלך בימתי ברור ומתפתח הכולל התחלה, אמצע וסוף .

שימו לב- הצגת מופע קרקס במסגרת פסטיבל שכבר זוכה לתמיכת מועצת הפיס לתרבות ולאמנות, לא תיחשב להרצה ואין להגיש בגינה בקשה במסלול זה.

סכום המענק המבוקש 

מענק מפעל הפיס להרצת מופע קרקס צפוי להיות בסכום שבין 20,000 ₪ ל-  70,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

תנאים חדשים, ​שימו לב! 

* בשנת 2015  יוצר רשאי להגיש בקשה אחת בלבד לקבלת מענק, בפרויקט אחד בלבד, מכלל הפרויקטים של מועצת הפיס לתרבות ולאמנות.  כלל זה חל גם על בקשה למענק שמגיש גורם אחר עבור היוצר ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

* יוצר שזכה בשנת 2014 למענק עבור הרצת מופע קרקס, אינו רשאי להגיש בקשה למענק להרצת מופע קרקס בשנת 2015. ניתן להגיש בקשה למענק לפרויקט אחר מכלל הפרויקטים המוצעים בשנת 2015.

רשאי להגיש בקשה :  

יחיד או תאגיד העומד בתנאי הסף
יחיד =  אמן או יוצר עצמאי המגיש את הבקשה בעצמו.
תאגיד = עמותה, חברה, התאגדות כלשהי.

לוחות זמנים:

המועד אחרון להגשת בקשה 1.3.15 בשעה 17:00.
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מנובמבר 2016.