אמנויות הבמה

קול קורא לרשויות מקומיות מהחברה הערבית

מפעל הפיס שמח להציג לראשונה חגיגת תאטרון הכוללת הבאת הצגות תיאטרון למבוגרים ולילדים לקהל הערבי ביישובים ברחבי הארץ.
רשויות מקומיות מהחברה הערבית המעוניינות לארח את מיטב התיאטרון להנאת התושבים, מוזמנות, להגיש את מועמדותם בהתאם לתנאי הסף.
ההצגות מיועדות לעלות באולמות סגורים ובמרחב הציבורי הפתוח.


ההצגות, שייבחרו על ידי וועדה אמנותית, יתארחו ביישובים ברחבי הארץ וישלבו פעילות מקדימה עם התושבים, הכוללת פעילויות עומק כ"הכנה לצפייה" בקרב התושבים ביישוב, וזאת במטרה לחשוף קהלים חדשים בחברה הערבית ליצירות תאטרון, וכן לתמוך ביוצרי תאטרון ובקבוצות תאטרון מהחברה הערבית בישראל.

 

 

 

אופן הגשת המועמדות ולוחות זמנים :

 1. לפני הגשת המועמדות, יש לקרוא בעיון את תנאי הסף והתקנון ולוודא שהמגישים עומדים בתנאי הסף המפורטים.

 2. הגשת מועמדות תתאפשר אך ורק ע"י מילוי טופס מקוון לרבות צירוף קבצים עבור הצרופות המפורטות בטופס ההגשה.

 3. שימו לב, מועד אחרון להגשת מועמדות: 3/1/18 עד השעה 23:59.

 

 

לשאלות ולבירורים ניתן ליצור קשר עם ראביה נחאש
בטלפון: 046777566 או במייל:
shaarkshark3@gmail.com 

שימו לב, הגשת ההצעות למופעים עבור פרויקט זה הסתיימה.

אנו מודים לכל המגישים ומאחלים בהצלחה!

תנאי סף

00d9012c-4b7c-4cfa-b748-e873f0facaaa

שלבי הפרויקט ולוחות זמנים

a183ffb8-2799-4f08-808b-b6e2ad44444a

תקנון

4102cfa5-f8dd-4b43-9eeb-7f9a1bbefacd

Web part id : 00d9012c-4b7c-4cfa-b748-e873f0facaaa

Web part id : a183ffb8-2799-4f08-808b-b6e2ad44444a

Web part id : 4102cfa5-f8dd-4b43-9eeb-7f9a1bbefacd

תיאור​תאריכים​
הגשת  הצעות להצגות ע"י גופי תיאטרון ויוצרים​עד 11/12/2017
הגשת בקשות ע"י רשויות מקומיות​עד 3/1/2018​
בחירת ההצגות ושיבוץ ביישובים​פברואר-מרץ 2018​
קיום ההצגות ברשויות המקומיות​אפריל 2018​

 

* מועצת הפיס לתרבות שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לבטל ולהוסיף כל פרט בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

​רשאית להגיש בקשה רשות מקומית העומדת בכל תנאים הבאים באופן מצטבר:

 1. המבקשת הינה רשות מקומית (דהיינו: עירייה או מועצה מקומית או מועצה אזורית).

 2. מרבית התושבים ברשות המקומית דוברי ערבית.

 3. מספר התושבים ברשות המקומית עומד על 5,000 תושבים לפחות, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון ליום 31.12.2016.
  או לחלופין, הבקשה מוגשת על ידי שתי רשויות מקומיות שכנות, אשר מונות יחד 5,000 תושבים לפחות, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון ליום 31.12.2016.

 4. בתחומה של הרשות המקומית חלל סגור או מרחב ציבורי פתוח היכול להכיל 100 איש לפחות ואשר מתאים להעלאת הצגת תיאטרון, לרבות אולם, מרכז קהילתי, מבואת בית ספר או כל מרחב אחר העומד בתנאים אלו.

 5. הרשות המקומית מתחייבת לעשות את כל הדרוש לקיום ההצגה ולפעול לקידום ההצגה והבאת קהלים.

 6. הרשות המקומית הגישה כתב הצהרה בנוסח נספח ב' של תקנון המיזם, חתום ומאומת על ידי עורך דין.