אמנויות הבמה

חגיגת התיאטרון שלנו

חגיגת התיאטרון שלנו

חגיגת התיאטרון שלנו

הצגות תיאטרון בשפה הערבית ביישובים ברחבי הארץ

מפעל הפיס מפרסם קול קורא להצגות תיאטרון בשפה הערבית במיזם חדש, אשר במסגרתו עולם התיאטרון מגיע לקהל הערבי ביישובים ברחבי הארץ, עם מגוון הצגות תיאטרון איכותיות מלהיבות ומרגשות למבוגרים ולילדים.
ההצגות מיועדות לעלות באולמות סגורים ובמרחב הציבורי הפתוח. 

 

 


קבוצות תיאטרון ויוצרים מוזמנים להגיש הצעות להצגות בשפה הערבית, המיועדות למבוגרים ולילדים.
ההצגות, שייבחרו על ידי וועדה אמנותית, יתארחו ביישובים ברחבי הארץ וישלבו פעילות מקדימה עם התושבים הכוללת פעילויות עומק כ"הכנה לצפייה" בקרב התושבים ביישוב, וזאת במטרה לחשוף קהלים חדשים בחברה הערבית ליצירות תיאטרון, וכן לתמוך ביוצרי תיאטרון ובקבוצות תיאטרון מהחברה הערבית בישראל.  

בתחילת דצמבר 2017 יפורסם קול קורא לרשויות מקומיות להגשת בקשה להשתתף במיזם ולארח הצגות בשטחן (בכפוף לעמידה בתנאי הסף והקריטריונים המפורטים בתקנון המיזם).

 

לחצו כאן לפרטים בשפה הערבית

 

אופן הגשת המועמדות ולוחות זמנים:

 1. לפני הגשת המועמדות, יש לקרוא בעיון את תנאי הסף והתקנון ולוודא שהמגישים עומדים בתנאי הסף המפורטים.

 2. הגשת מועמדות תתאפשר אך ורק ע"י מילוי טופס מקוון לרבות צירוף קבצים עבור הצרופות המפורטות בטופס ההגשה. שימו לב, את הטופס יש למלא בשפה העברית. צרופות שיש לצרף בפרק המתאים – ניתן לשלוח בשפה הערבית או העברית, לבחירת המגיש.

 3. מגיש שהוא "יחיד" רשאי להגיש הצגה אחת בלבד.
  מגיש שהוא "תאגיד" רשאי להגיש הצעה הכוללת עד חמש הצגות לכל היותר.
  שימו לב, במידה ותאגיד בחר להגיש יותר מהצגה אחת, עליו למלא טופס נפרד עבור כל הצגה.

 4. שימו לב, מועד אחרון להגשת מועמדות: 11/12/17 עד השעה 23:59.

 

לשאלות ולבירורים ניתן ליצור קשר עם ראביה נחאש

בטלפון: 046777566 או במייל: shaarkshark3@gmail.com

 

שימו לב, הגשת ההצעות למופעים עבור פרויקט זה הסתיימה.

אנו מודים לכל המגישים ומאחלים בהצלחה!

ד"ר כרמה זועבי

בעלת תואר שלישי מחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב, מרצה לדרמה ותיאטרון במכללה האקדמית הערבית - חיפה ובאקדמיית אלקאסמי בבאקה אלג'רבייה, שם מונתה לתפקיד מנהלת אקדמית למרכז הסימולציה בחינוך - הראשון במגזר הערבי.


מר עדנאן טרבוש (טראבשה)

סיים תואר ראשון בתולדות התיאטרון באוניברסיטה העברית והיה שותף בייסודם של מספר תיאטראות בארץ בהם שיחק, כתב וביים: אלבלד במג׳אר, אלחכואתי במזרח ירושלים, נווה צדק תל אביב, הניסיוני בעכו, החרשים ומראות במג׳אר, תיאטרון שלומי. כיום כותב, מביים ומשחק כפרילנסר בארץ ובח"ול בנוסף לעבודתו כמנהל מתנ״ס בחברה למתנ״סים. 


מר שאדי סרור

שחקן, תסריטאי, בימאי ומפיק בקולנוע, בתיאטרון ובטלוויזיה ומרצה באוניברסיטה הפתוחה. בעל תואר ראשון בהצטיינות מאוניברסיטת תל-אביב ותואר שני בקולנוע מהאקדמיה לאמנויות בסן פרנסיסקו.

ועדה אמנותית

dcfae2c4-00cf-4956-a0b4-ca69823a4927

תנאי סף

42464812-4020-478b-801d-b78984b7f7dd

שלבי הפרויקט ולוחות זמנים

56d852c6-7ca6-4739-8d87-a2a1047764e0

תקנון

38d0b015-3289-4172-b723-e7f378a516bd

Web part id : dcfae2c4-00cf-4956-a0b4-ca69823a4927

Web part id : 42464812-4020-478b-801d-b78984b7f7dd

Web part id : 56d852c6-7ca6-4739-8d87-a2a1047764e0

Web part id : 38d0b015-3289-4172-b723-e7f378a516bd

תיאור

תאריכים​

הגשת  הצעות להצגות באמצעות טופס מקוון​

עד 11/12/17

הגשת בקשות ע"י רשויות מקומיות​

עד 3/1/18

בחירת ההצגות ושיבוץ ביישובים​

פברואר-מרץ 2018​

קיום ההצגות ברשויות המקומיות​

אפריל 2018​

* המועצה לתרבות שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לבטל ולהוסיף כל פרט בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

רשאי להגיש הצעה, יחיד או תאגיד בהתקיים כל התנאים הבאים במצטבר:

תנאי סף כללים:

 1. מגיש הבקשה הינו יוצר עצמאי (יחיד) אזרח ישראל או לחלופין תאגיד הרשום כדין בישראל, הפועל שלא למטרות רווח.

 2. במקרה והיוצר הינו תאגיד, ברשותו אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אישור תקף על ניכוי מס במקור, וכן אישור "מוסד ציבורי" או אישור מלכ"ר.
  יוצר שהוא עמותה או חל"צ – יצרף אישור "ניהול תקין" תקף מרשם העמותות או ההקדשות בהתאמה.

 3. יוצר עצמאי רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.
  יוצר שהינו תאגיד רשאי להגיש חמש הצגות שונות לכל היותר. (במידה ותאגיד בחר להגיש יותר מהצגה אחת, עליו למלא טופס נפרד עבור כל הצגה).

 4. היוצר הגיש כתב הצהרה בנוסח נספח א' של תקנון המיזם , כשהוא חתום ומאומת על ידי עורך דין.

 5. ברשות היוצר צילום וידאו באיכות גבוהה של ההצגה המוצעת באורך מלא, או לכל הפחות ברשות היוצר צילום וידאו איכותי של ההצגה המוצעת, כולל תלבושות, תאורה, תפאורה וכיו"ב באורך של 30 דקות לפחות, ובמקרה של הצגה המיועדת למרחב הציבורי - באורך של 15 דקות לפחות.

 6. ליוצר תקציב מפורט להעלאת ההצגה המוצעת על במה, כולל עלויות הגברה, תאורה ותכנית הכנה לצפייה.

 7. ההצגה המוצעת תהא זמינה להציג ברחבי הארץ במהלך חודש אפריל 2018.

 

תנאי סף אמנותיים:

 1. ההצגה המוצעת נוצרה במסגרת מקצועית בלבד, ולא במסגרת לימודית או קהילתית.

 2. החל משנת 2015 ועד למועד הגשת הבקשה הוצגה ההצגה המוצעת בפני קהל.

 3. ההצגה המוצעת הינה בשפה הערבית או לחלופין ללא מלל.

 4. רוב השחקנים בהצגה המוצעת משתייכים לחברה הערבית.

 5. השחקנים המרכזיים המשתתפים בהצגה הינם שחקנים מנוסים ומקצועיים.

 6. ההצגה מיועדת למבוגרים או לילדים, ובלבד שהצגה המיועדת לילדים תתאים לגילאי 7 לפחות. אין להגיש הצעות עבור הצגות לגיל הרך או לגילאי גן.

 7. משך הצגה המוצעת לילדים לא יפחת מ-45 דקות, ובמקרה של הצגה למבוגרים משך ההצגה לא יפחת מ-60 דקות.
  במקרה של הצגה המיועדת למרחב הציבורי, משך ההצגה לא יפחת מ-15 דקות.