אמנויות הבמה

כתיבת מחזות לציבור הדתי חרדי

בשנת 2014 יצא לדרך הפרויקט, שמטרתו קידום וסיוע בכתיבה מקצועית של מחזות ע"י יוצרים מהציבור הדתי-חרדי.
הכותבים שנבחרו להשתתף בפרויקט, זכו למענק כספי ולליווי צמוד של דרמטורגים מקצועיים – משלב הטיוטה של המחזה ועד להשלמת כתיבת מחזה מגובש שניתן להעלאה על במה.

 

הכותבות שהשלימו את כתיבת המחזה שלהם הן:
  • חיה פטרון, עם המחזה "קיימת"

  • נתנאלה תירוש, עם המחזה "שומרון"

  • מינדי ארליך, עם המחזה "פרל"

תיאורתאריכים
הגשת הצעות לפרויקט

הגשת הצעות באמצעות טופס מקוון – עד 31.8.14

הגשת חומרים נלווים בדואר– עד 4.9.14

בחירת המחזות לפיתוח

עד מרץ 2015

סיום שלב פיתוח ראשוןעד אוגוסט 2015
השלמת המחזהעד נובמבר 2015

 

​  למועצה הזכות לשנות את לוחות הזמנים דלעיל, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.