פרס ספיר

  • שם מחבר: אתגר קרת
  • שם הוצאה: כנרת זמורה ביתן
  • שנה: 2010
  • סכום מענק:  

"'תראה', אני מנסה להתפלמס. 'שום תראה', רוטן המזוקן ודורך את האקדח, 'או סיפור או כדור בראש'. אני מבין שאין ברירה. 'שני אנשים יושבים בחדר', אני מתחיל, 'פתאום נשמעת דפיקה בדלת.' המזוקן מזדקף. לרגע נדמה לי שהסיפור תפס אותו, אבל הוא לא. הוא מקשיב למשהו אחר. מישהו באמת דופק בדלת."