פרס ספיר

  • שם מחבר: דרור בורשטיין
  • שם הוצאה: כתר
  • שנה: 2011
  • סכום מענק:  

ראש השנה תש"ע. בית המלון עומד נטוש. עדיין מתגורר בו אותו דייר שכבר הזכרתי. אבל רוב האגפים נאטמו בבלוקים אפורים.
יונים מקננות על הגג שהתקפל כמו נייר. יש בנתניה פה גדול. חסר צורה, והוא אוכל את המקומות ואת החדרים. אתמול שאלתי את אבי אם יש לו תצלומים ישנים של המלון, משנות השלושים והארבעים, כדי שאוכל לראות איך הוא היה אז, בשנים הראשונות. הוא הסתכל בי ואמר, בשביל מה אתה צריך תמונות ישנות? גש וצלם שם עוד היום. אני אפתח לך, שום דבר לא 
השתנה. הכול נראה בדיוק כמו שהיה."
 
נתניה היא יצירה מרעישה, יוצאת דופן בנוף הספרות המקומית. על רקע הפרוזה האוטוביוגרפית הנכתבת בישראל בשנים האחרונות, ופריחת הספרות העוסקת ב"זהות" וב"בית", יצר כאן בורשטיין ספר מפתיע במקוריותו ובכוח ההמצאה שלו, החוקר את הזיכרון ואת הכחדתו, את מקומם של אנשים אהובים בחיינו ובזיכרונותינו; ספר שמבקש לפרוע את הסדר הביוגרפי, ולהפוך את ההיסטוריה האנושית לסיפור משפחתי ואת היקום לבית.