פרס ספיר

  • שם מחבר: מיה ערד
  • שם הוצאה: חרגול הוצאה לאור בע"מ
  • שנה: 2005
  • סכום מענק: 25,000

​בתל-אביב של ראשית שנות התשעים מקבלת אורית, חיילת בחיל חינוך, שתי משימות: 

האחת, לכתוב חוברת הדרכה צה"לית בנושא "זהות ישראלית"; האחרת, לעזור בקליטתו של ג'יי, חייל בודד, עולה מקנדה. מכאן מתחיל מסע בעקבות הישראליוּת, ועימו, אולי, סיפור אהבה. כל אלה - ברומן בחרוזים.

מקום אחר ועיר זרה הוא ניסיון מרתק לבחון את השאלה המטרידה רבים: האם הגירה היא מן האפשר, ואם כן - באיזה מחיר? שאלה שעולה לא רק מן הסיפור רב-ההמצאה, אלא מעצם מתכונתו של הרומן, מתכונת ש"היגרה" אלינו מיבגני אונייגין, יצירת המופת של פושקין, ועצרה בדרכה לרגע בשער הזהב של ויקראם סת.