פרס ספיר

  • שם מחבר: חנה נוימן
  • שם הוצאה: גוונים
  • שנה: 2014
  • סכום מענק: 40,000

​העונה הוא רומן ריאליסטי המתרחש בארץ ישראל של שנות החמישים, ומספר על ילדה יהודיה קטנה מפרנקפורט שהגורל הפרידהּ ממשפחתה בגיל צעיר.

היא עולה ארצה, גדֵלה אצל "הורים מושאלים", נפרדת מהם לקראת התבגרותה ומפלסת את דרכה בעיר העברית החדשה.
 
זהו סיפור הישרדותה של נערה חסרת־כל בעיר זרה, העוברת משוכות רבות, אכזבות, מאבקים וכישלונות, אך גם ניצחונות קטנים.
 
תהליך התבגרותה עיצב אותה כאישה עצמאית, דעתנית, חזקה ואינטליגנטית, שלמרות מפחי נפש לא מעטים, הצליחה לשרוד את התקופות הקשות ביותר בחייה. יוליה קושרת את גורלה בגורלו של פרדסן ספרדי, דור שישי למגדלי אתרוגים. המפגש הבין־תרבותי ביניהם מייצר מצבים טרגיים־קומיים רוויי אמוציות. כל אחד מבני הזוג נושא עמו את משא יתמותו ומעבד את אובדניו בדרכו הייחודית.
 
הספר מצטיין בנימתו המינורית, הכֵנה והפיוטית, באיפוקו ובאותנטיות שבו.