פרס ספיר

פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס

פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס מוענק השנה בפעם ה- 18 כדי לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל ובכך לתרום לקידום התרבות הישראלית.

 
הפרס מוענק ליצירות הספרותיות הטובות ביותר בשתי קטגוריות:

 
 • קטגוריה ראשית: פרס בסך 150,000 ₪ מוענק ליצירה הספרותית העברית האיכותית ביותר עפ"י בחירת השופטים.
  נוסף על הפרס הכספי מתורגמת היצירה הזוכה לשפה הערבית ולשפה נוספת עפ"י בחירת הזוכה.

 • קטגורית ביכורים: פרס בסך 40,000 ₪ מוענק ליצירת הביכורים העברית האיכותית ביותר עפ"י בחירת השופטים.

 

שמחים להכריז כי הזוכה בפרס הראשי של
פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס 2018 הוא :

"תקלה בקצה הגלקסיה", מאת אתגר קרת בהוצאת כנרת זב"מ דביר

 

אתגר קרת יקבל ממפעל הפיס פרס כספי בסך 150 אלף ₪, וספרו יתורגם לערבית ולשפה זרה נוספת על פי בחירתו.

 

הזוכה בפרס ספר הביכורים הוא: "ממלכת האי-רצון", מאת איה קניוק בהוצאת הקיבוץ המאוחד.

מפעל הפיס יעניק לאיה קניוק ולמועמדי ה"רשימה הקצרה", פרס בסך 40 אלף ₪, ובנוסף ירכוש מהדורה בת 500 ספרים מספרם, שיוענקו לספריות ציבוריות ברחבי הארץ.

מפעל הפיס קיים השנה לראשונה את ספיר באוזן – מסיבת אזניות ספרותית עם הסופרים שנבחרו ל"רשימה הקצרה" של פרס ספיר לספרות והזוכה בפרס הביכורים של מפעל הפיס לשנת 2016.

מטרת אירועי "ספיר באוזן" היא להנגיש את הספרות בכל מקום, ולצאת מגבולות הספריות וחנויות הספרים. באירועים השתתפו הסופרים שנבחרו ל"רשימה הקצרה" של פרס ספיר לספרות והזוכה בפרס הביכורים, וקראו סצנות מספרם, וסיפרו על תהליך העבודה וכתיבת הספר, כשברקע שולבה מוסיקה על ידי דיג'יי והושמעה בין קטעי ההקראה.

שמיעת הטקסטים והמוסיקה התבצעה כולה באמצעות אוזניות שחולקו לקהל הרחב.

האירוע הראשון התקיים ב- 6 בינואר, בשוק הפשפשים בתל-אביב.

אירוע נוסף התקיים ב-  13 בינואר, במתחם התחנה הראשונה, בירושלים.

 

 

אירועי ספיר באוזןhttps://culture.pais.co.il/Lists/Pais_ImagesGallery/DispForm.aspx?ID=455אירועי ספיר באוזן
אירועי ספיר באוזןhttps://culture.pais.co.il/Lists/Pais_ImagesGallery/DispForm.aspx?ID=456אירועי ספיר באוזן
אירועי ספיר באוזןhttps://culture.pais.co.il/Lists/Pais_ImagesGallery/DispForm.aspx?ID=457אירועי ספיר באוזן
אירועי ספיר באוזןhttps://culture.pais.co.il/Lists/Pais_ImagesGallery/DispForm.aspx?ID=458אירועי ספיר באוזן
אירועי ספיר באוזןhttps://culture.pais.co.il/Lists/Pais_ImagesGallery/DispForm.aspx?ID=459אירועי ספיר באוזן
אירועי ספיר באוזןhttps://culture.pais.co.il/Lists/Pais_ImagesGallery/DispForm.aspx?ID=460אירועי ספיר באוזן
אירועי ספיר באוזןhttps://culture.pais.co.il/Lists/Pais_ImagesGallery/DispForm.aspx?ID=461אירועי ספיר באוזן

טקס פרס ספיר 2018

0bbb78b9-f33d-4945-8056-dad517d21a23

אודות פרס ספיר

5b1c5fad-8153-49e7-a580-e5f67da3b284

חברי דירקטוריון

63854317-71a3-4c1e-9a6d-eb9f35108b6c

שלבי הבחירה

8fb03f77-9093-4845-8d9d-8ca41febc4be

תקנון

fff9c270-de73-4624-a7f9-53a821543445

Web part id : 0bbb78b9-f33d-4945-8056-dad517d21a23

Web part id : 5b1c5fad-8153-49e7-a580-e5f67da3b284

Web part id : 63854317-71a3-4c1e-9a6d-eb9f35108b6c

Web part id : 8fb03f77-9093-4845-8d9d-8ca41febc4be

Web part id : fff9c270-de73-4624-a7f9-53a821543445

 

 

תמונות מטקס פרס ספיר לשנת 2018https://culture.pais.co.il/Lists/Pais_ImagesGallery/DispForm.aspx?ID=612תמונות מטקס פרס ספיר לשנת 2018
תמונות מטקס פרס ספיר לשנת 2018 https://culture.pais.co.il/Lists/Pais_ImagesGallery/DispForm.aspx?ID=613תמונות מטקס פרס ספיר לשנת 2018
תמונות מטקס פרס ספיר לשנת 2018 https://culture.pais.co.il/Lists/Pais_ImagesGallery/DispForm.aspx?ID=614תמונות מטקס פרס ספיר לשנת 2018

תנאי סף כלליים המתייחסים ליצירה הספרותית

היצירות המועמדות לפרס במסלול הראשי ובמסלול ספר הביכורים יהיו אך ורק יצירות ספרותיות המקיימות את כל התנאים המפורטים להלן, באופן מצטבר:

 1. היצירה הינה פרוזה למבוגרים, לרבות אוסף של סיפורים קצרים או נובלה, בהיקף של 25,000 מילים לפחות שיצאה לאור בשפה העברית, במקור או בתרגום , בפורמט של ספר מודפס או ספר דיגיטלי הנושא את שמו של המחבר.

 2. היצירה הספרותית הוצאה לאור לראשונה בין יום 2/6/2017  לבין יום 1/6/2018.
  בנוסף במקרה של יצירה מתורגמת - מועד ההוצאה לאור לראשונה בשפה שאינה עברית לא יעלה על 5 שנים ממועד הוצאתה לאור בעברית, בין התאריכים המצוינים לעיל.

 3. היצירה נערכה על ידי עורך ספרותי ולשוני מקצועי והוגהה על ידי מגיה מקצועי, כולם בעלי ניסיון בעריכה ספרותית ולשונית.

 4. היצירה זמינה לרכישה בחנויות ספרים או באתר אינטרנט ייעודי למכירת ספרים במרשתת.

 5. מועמדות לקטגורית ספר הביכורים ניתן להגיש רק אם היצירה הינה היצירה הספרותית הראשונה של המחבר.

 6. לא ניתן להגיש מועמדות עבור ספרי עיון ותיעוד (non-fiction)

תנאי סף למחבר היצירה הספרותית

 1. מחבר היצירה הספרותית עודו בחיים במועד הגשת מועמדות היצירה לפרס.

 2. מחבר היצירה הספרותית הינו אזרח או תושב קבע של ישראל, שמרכז חייו בישראל.

"מוציא לאור"/"מו"ל" - כהגדרתו בחוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה) תשע"ג - 2013.
המו"ל עוסק בקביעות בהוצאה לאור של ספרים בישראל במשך שנתיים לפחות טרם הגשת המועמדות, והוציא לאור לפחות 3 ספרים בשנה האחרונה, או לחלופין עוסק בקביעות בהוצאה לאור של ספרים דיגיטליים בישראל במשך שנה לפחות טרם הגשת המועמדות, והוציא לאור לפחות 2 ספרים בשנה האחרונה.

"ספר", לצורך סעיף זה, הוא בן 25,000 מילים לפחות שיצא לאור בפורמט של ספר, נושא את שמו של המחבר, והודפס במהדורה של 500 עותקים לפחות, או לחלופין הוא בן 25,000 מילים לפחות שיצא לאור בפורמט של ספר דיגיטלי, הנושא את שמו של המחבר וזמין לרכישה במרשתת.

"יצירה ספרותית בהוצאה עצמית" – יצירה ספרותית אשר הוצאה לאור על ידי יחיד או תאגיד, שאינו עונה להגדרת "מו"ל".

 

*למען הסר ספק יובהר כי כל המידע האמור והמפורט לעיל נועד לסייע ולשמש ככלי עזר בלבד, ואינו בא כתחליף
  לתקנון הפרסאשר תנאיו הינם התנאים המחייבים, והמהווה את הנוסח המחייב היחיד.

 

 

תקלה בקצה הגלקסיהhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/A-fault-at-the-end-of-the-galaxy.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/A-fault-at-the-end-of-the-galaxy.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}תקלה בקצה הגלקסיה
פתח גדול מלמטהhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/A-big-opening-from-below.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/A-big-opening-from-below.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}פתח גדול מלמטה
המורהhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/the-teacher.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/the-teacher.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}המורה
הרומאן המצריhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/Egyptian_novel.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/Egyptian_novel.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}הרומאן המצרי
הבית אשר נחרבhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/habit_aser_nechrev.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/habit_aser_nechrev.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}הבית אשר נחרב

 

 

ממלכת האי-רצוןhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/KindomofDontWant.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/KindomofDontWant.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}ממלכת האי-רצון
שבע דרכים לאיבודhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/zeven_ways.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/zeven_ways.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}שבע דרכים לאיבוד
האצבעות על הגבעהhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/fingers-to-the-hill.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/fingers-to-the-hill.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}האצבעות על הגבעה
בנדיטhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/bandit.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/bandit.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}בנדיט
העונהhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/haona.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/haona.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}העונה

 

 

יקיצהhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/Wake-up.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/Wake-up.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}יקיצה
להתראות עכוhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/Goodbye-Aco.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/Goodbye-Aco.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}להתראות עכו
היֹה היתהhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/There-was.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/There-was.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}היֹה היתה
סמאדרhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/smadar.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/smadar.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}סמאדר
שטוקהולםhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/Stockholm.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/Stockholm.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}שטוקהולם
ארבעה אבותhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/Four-fathers.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/Four-fathers.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}ארבעה אבות
כִּי גִיhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/Because.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/Because.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}כִּי גִי
קום קראhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/Get-up.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/Get-up.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}קום קרא
תיקון אחר חצותhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/tikun.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/tikun.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}תיקון אחר חצות
אישה בשמלה ירוקהhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/a-women-in-a-green-dress.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/a-women-in-a-green-dress.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}אישה בשמלה ירוקה

 

 

אהובתו של רופא הנפשhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/The-lover-of-the-mental-doctor.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/The-lover-of-the-mental-doctor.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}אהובתו של רופא הנפש
רוכבי הדליhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/The-bucket-riders.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/The-bucket-riders.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}רוכבי הדלי
אני זוכרhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/I-remember.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/I-remember.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}אני זוכר
העייפיםhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/The-tired.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/The-tired.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}העייפים
רווקים ואלמנותhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/Single-men-and-widows.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/Single-men-and-widows.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}רווקים ואלמנות
ימים נוראים - גרסת הסופרhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/High-Holy-Days.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/High-Holy-Days.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}ימים נוראים - גרסת הסופר
הטנקhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/The-tank.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/The-tank.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}הטנק
ספר המעשיות לאמהותhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/The-Book-of-Practicality-for-Mothers.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/The-Book-of-Practicality-for-Mothers.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}ספר המעשיות לאמהות
סוּפה של אליסhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/storm-of-Alice.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/storm-of-Alice.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}סוּפה של אליס
פִּרקֵי מכונותhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/Machine-parts.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/Machine-parts.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}פִּרקֵי מכונות

שם הספר​

מאת​ההוצאה​

סיפור הווה על פני הארץ​

סמי ברדוגו​

הוצאת הקיבוץ המאוחד בע"מ/
ספרי סימן קריאה

הזקן הזה הקירח על האופניים​

יוסף בר יוסף​אבן חשן​
בן יחיד​

אבי גרפינקל

משכל ידיעות ספרים​

תולדות האמנות​

יוסי וקסמן

חרגול הוצאה לאור בע"מ

יהלום מן הישימון

סמי מיכאל​

כנרת זב"מ דביר מוציאים לאור בע"מ​

המולדת הישנה

לילך נתנאל

כתר ספרים (2005) בע"מ

תמונות עירום

ענת עינהר

הוצאת ספרים עם עובד בע"מ

עמקפלסט

דורית קלנר

משכל ידיעות ספרים

הרומאן המצרי

אורלי קסטל-בלום

הוצאת הקיבוץ המאוחד בע"מ /
ספרי סימן קריאה

האוטוביוגרפיה של ז'אן ריבן

יותם ראובני

עילמור בע"מ

עריק​

עילי ראונר

משכל-ידיעות  ספרים

כאב

צרויה שלו

כתר ספרים (2005) בע"מ

 

 

 • "הרשימה הארוכה" : מבין היצירות שיוגשו למסלול הראשי, תבחרנה עד 12 היצירות הטובות ביותר ע"י חבר השופטים, שתפורסמנה לציבור.
  פרס בסך 20,000 ₪ יוענק לכל אחד מבין המחברים שיצירותיהם נכללו ברשימה הארוכה.

 • "הרשימה הקצרה" והזוכה בפרס הביכורים: מבין היצירות הנכללות ברשימה הארוכה, תבחרנה עד  5 היצירות הטובות ביותר ע"י חבר השופטים. במועד פרסום הרשימה הקצרה או במועד אחר (שאינו מאוחר ממועד פרסום היצירה הזוכה בפרס הראשי) תוכרז גם היצירה הזוכה בקטגוריית הביכורים.
  פרס בסך 40,000 ₪ יוענק לכל אחד מהמחברים שיצירותיהם נכללו ברשימה הקצרה ולזוכה בפרס הביכורים.

 • היצירה הזוכה: מבין היצירות הנכללות ברשימה הקצרה, תיבחר היצירה הספרותית הזוכה בפרס הראשי – פרס כספי בסך 150 אלף ₪ ותרגום היצירה לערבית ולשפה זרה נוספת עפ"י בחירת הזוכה.

אלוף (במיל') דיין עוזייו"ר דירקטוריון מפעל הפיס וקרן ספיר​
ספיר עמוס​כלכלן ואיש עסקים,בנו של פנחס ספיר ז"ל​
טל זהר​כלכלן ויועץ לחברות, נכד לפנחס ספיר ז"ל​
פרופ' שפי נעמה​ראש בית ספר לתקשורת במכללה האקדמית ספיר​
פרופ' שמיר זיוה​פרופסור לספרות, אוניברסיטת תל אביב​
גבאי גילה​מפקחת על הספריות בישראל​
שפירא מולי​מגיש בגל"צ תוכנית תרבות שבועית "בילוי שבועי". עו"ד במקצועו.​
ספרי רחל​מנהלת ספרייה במרכז השחמט ברמת אביב​
סדן ירון​מנכ"ל הוצאת עם עובד ויו"ר התאחדות הוצאות הספרים לשעבר. כיום, מרצה במכללת ספיר​
מנגיסטו גרמאו​כתב ועורך עיתון קהילתי​
פוקס מנוחה​סופרת,כתבת עיתונות,מגישת תוכניות רדיו וטלוויזיה​
פנחס כהן חוה​משוררת,סופרת,עורכת,מתרגמת ומנהלת אמנותית של כנס בינלאומי לסופרים ומשוררים יהודיים, כיסופים​
ועדת ביקורת​
נעמי שחר​אשת חינוך ומנהלת בית ספר תיכון בעבר​
זלמן סופר​מנהל נציג בנק והשקעות

 

ועדת השופטים מונה שבעה חברים, כולל יו"ר .

שמות חברי ועדת השיפוט, למעט יו"ר הועדה,  נותרת חסויה עד למועד ההכרזה על הזוכה .

יו"ר חבר השופטים לפרס ספיר לספרות לשנת 2014 הוא פרופ' מאוטנר, לשעבר דיקן הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל-אביב, הוא בעל תואר שלישי (דוקטורט) מבית הספר למשפטים של אוניברסיטת ייל בארצות הברית. הוא לימד בשורה של מוסדות יוקרתיים בעולם, ובהם אוניברסיטאות מישיגן, ניו יורק וקולומביה. מאוטנר הוא מחברם של חמישה ספרים ועורכם של שישה ספרים, רובם בנושא הקשר שבין המשפט והתרבות, וכן הקשר שבין המשפט והרב-תרבותיות. ספרו האחרון, "משפט והתרבות של ישראל" ראה אור בשנת 2011 בהוצאת הספרים של אוניברסיטת אוקספורד, ופורסם לאחרונה גם באיטלקית. הוא עוסק כעת בכתיבת ספר על ההצדקות התיאורטיות לתמיכת המדינה במוסדות תרבות.

בתפקיד יו"ר ועדת השיפוט כיהנו בעבר: פרופ' גבריאלה שלו, פרופ' דליה דורנר, פרופ' זאב צחור, מר יוסי שריד, מר יצחק ליבני ועו"ד שאול אלוני.

פרס ספיר לספרות נוסד ע"י מפעל הפיס בשנת 2000, במטרה לקדם את הספרות העברית ולעודד את תרבות הקריאה בישראל. 

פרס ספיר של מפעל הפיס מוענק מדי שנה ליצירה הספרותית הטובה ביותר של השנה ולספר הביכורים הטוב ביותר של השנה, עפ"י בחירת חבר השופטים.
במהלך השנים הפך פרס ספיר לספרות לאחד הפרסים היוקרתיים והנחשבים בתחום הספרות בישראל.

מבין עשרות ספרים המועמדים לפרס ומוגשים באמצעות הוצאות ספרים, בוחר חבר השופטים, בשלב ראשון את "הרשימה הארוכה " המונה עד 12 כותרים. כל מועמד ב"רשימה הארוכה" זוכה לפרס כספי בסך 20 אלף ₪ .

בשלב שני נבחרת "הרשימה הקצרה" המונה חמישה ספרים , מתוכה נבחר הספר הזוכה בפרס ספיר לספרות של מפעל הפיס .

הזוכים ב"רשימה הקצרה " זוכים למענק כספי בסך 40 אלף ₪ והזוכה בפרס ספיר לספרות זוכה למענק בסך 150 אלף ₪ . כמו כן ספרו מתורגם לערבית ולשפה זרה נוספת לבחירתו.

במטרה לעודד את תרבות הקריאה רוכשת קרן ספיר של מפעל הפיס מהדורה בת 500 ספרים מכל אחד מהספרים שמרכיבים את ה"רשימה הקצרה" וספר הביכורים. הספרים מוענקים לספריות ציבוריות ברחבי הארץ.

 
קרן ספיר הוקמה ע"י מפעל הפיס בשנת 1976 לזכרו של שר האוצר פנחס ספיר במטרה לקדם את איכות החיים בישראל בתחומי הבריאות, התרבות והאמנות.  

פנחס ספיר (1975-1907) היה ממעצבי הכלכלה הישראלית ועמוד התווך של התעשייה בשלושת העשורים הראשונים של המדינה. הוא גייס הון ציבורי ופרטי להשקעות, יזם הקמת מפעלים באזורי פיתוח ופעל להרחבת מערכת החינוך ושירותי הרווחה. בכהונתו כשר המסחר והתעשייה  וכשר האוצר הטביע חותם אישי על פיתוחה של כלכלת ישראל.

תקציר טקס פרס ספיר 2018


הרשימה הקצרה 2018


פרופ' ארנה בן-נפתלי

יו"ר ועדת השיפוט,

פרס ספיר לספרות 2017

יו"ר ועדת השיפוט פרופ' ארנה בן נפתלי 

פרופ' בן-נפתלי, היא מופקדת הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא, בבית-הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס, המסלול האקדמי המכללה למינהל. תחומי המחקר שלה הם משפט בינלאומי ומשפט ותרבות.
בן-נפתלי שימשה כדיקנית בית הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס בשנים 2008-2011; בעלת תואר ראשון  במשפטים מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב, בעלת תואר שני בהיסטוריה מאוניברסיטת הרווארד, ותואר שני ודוקטורט במשפט בינלאומי מ-Fletcher School of Law and Diplomacy.
בן-נפתלי שירתה במחלקת כוחות השלום של האו"ם בניו יורק בין השנים 1993 ו-1996 ולאחר מכן כיועצת מיוחדת באו"ם.

 

פרופ' ארנה בן-נפתלי אומרת: "כשהוצע לי לשמש כיו"ר ועדת פרס ספיר" הרגשתי כמו טיטניה, מלכת הפיות ב"חלום ליל קיץ" של שייקספיר, כאילו "בין הרוחות אני מלכה גדולה, הקיץ מציית לי – כל מילה, אבל בך בחרתי, בוא חמוד, פיות יתנו לך שירות צמוד". כך אני מדמה גם את ההזמנה משיבת הרוח לקריאה קשובה וגם את עבודת וועדת הפרס".