פרס ספיר

פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס

פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס מוענק השנה בפעם ה- 19 במטרה לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל ובכך לתרום לקידום התרבות הישראלית.
 
הפרס מוענק ליצירות הספרותיות הטובות ביותר, עפ"י בחירת ועדת השיפוט, בשני מסלולים:

 •  מסלול ראשי: פרס בסך 150,000 ₪ מוענק ליצירה הספרותית בעברית האיכותית ביותר עפ"י בחירת השופטים.
  נוסף על הפרס הכספי מתורגמת היצירה הזוכה לשפה הערבית ולשפה נוספת עפ"י בחירת הזוכה.
 • מסלול ביכורים: פרס בסך 40,000 ₪ מוענק ליצירת הביכורים בעברית, האיכותית ביותר עפ"י בחירת השופטים.

 

 

שימו לב השנה, חדש בפרס ספיר לספרות של מפעל הפיס - רשימה "קצרה" גם במסלול הביכורים.
עד שלושה מועמדים יבחרו ל"רשימה הקצרה", מתוכה ייבחר הזוכה בקטגוריה.
פרס בסך 20 אלף ₪ יוענק למועמדי הרשימה הקצרה ביכורים.

 

רשאי להגיש מועמדות:


מו"ל, לרבות מו"ל דיגיטלי, שהוא ויצירתו המוגשת עומדים בתנאי הסף המפורטים בהמשך.
או
מחבר של יצירה בהוצאה עצמית, לאחת משתי הקטגוריות, שהוא ויצירתו עומדים בתנאי הסף המפורטים בהמשך.

לתשומת ליבכם, ספרי ביכורים יש להגיש למסלול ביכורים בלבד.

 

כמות היצירות להגשה:

 1. כל מו"ל, לרבות מו"ל דיגיטלי, רשאי להגיש למסלול הראשי, עד 60% ממספר כלל היצירות הספרותיות (פרוזה מקור למבוגרים או יצירות מתורגמות כהגדרתן בתקנון הפרס) שהוציא אותו מו"ל לאור במהלך שנת הפרס הקודמת (בין 2.6.2017 - 1.6.2018) ובלבד שלא יעלה על 14 יצירות.
  הערה: במקרה שהמספר השווה ל-60% כולל ספרה עשרונית, יעוגל המספר כלפי מטה או כלפי מעלה כמקובל (מספר עשרוני של 1-4 יעוגל כלפי מטה ומספר עשרוני של 5-9 יעוגל כלפי מעלה).
  לחצו כאן לצפייה בטבלה המפרטת את כמות היצירות שמו"ל רשאי להגיש.

 2. כל מו"ל, לרבות מו"ל דיגיטלי, רשאי להגיש למסלול הביכורים עד 4 ספרי ביכורים.

 3. מחבר של יצירה בהוצאה עצמית, רשאי להגיש בעצמו יצירה אחת פרי עטו בלבד כמועמדת לפרס ספיר, לאחת משתי הקטגוריות.

 

לוחות זמנים ואופן הגשת המועמדות:

 1. לפני הגשת המועמדות, יש לקרוא בעיון את תנאי הסף ותקנון בפרס ולוודא שהמגיש והיצירה עומדים בכל תנאי הסף המפורטים.

 2. הגשת מועמדות תחל אך ורק ע"י מילוי טופס מקוון לרבות שליחת הצרופות המפורטות בטופס.

 3. שימו לב,
  מועד אחרון להגשת מועמדות : 28.5.19 עד השעה 23:59
  מועד אחרון לשליחת עותקי הספרים המודפסים: 4.6.19 עד השעה 15:00.


למען הסר ספק יובהר כי כל המידע האמור והמפורט לעיל נועד לסייע ולשמש ככלי עזר בלבד, ואינו בא כתחליף לתקנון הפרס אשר תנאיו הינם התנאים המחייבים, והמהווה את הנוסח המחייב היחיד.

תנאי סף

bd9dd2e1-0e54-4afc-9421-4d7a555d5380

שלבי הבחירה

8fb03f77-9093-4845-8d9d-8ca41febc4be

תקנון

fff9c270-de73-4624-a7f9-53a821543445

אודות פרס ספיר

5b1c5fad-8153-49e7-a580-e5f67da3b284

טקס פרס ספיר 2018

0bbb78b9-f33d-4945-8056-dad517d21a23

Web part id : bd9dd2e1-0e54-4afc-9421-4d7a555d5380

Web part id : 8fb03f77-9093-4845-8d9d-8ca41febc4be

Web part id : fff9c270-de73-4624-a7f9-53a821543445

Web part id : 5b1c5fad-8153-49e7-a580-e5f67da3b284

Web part id : 0bbb78b9-f33d-4945-8056-dad517d21a23

 

 

תמונות מטקס פרס ספיר לשנת 2018https://culture.pais.co.il/Lists/Pais_ImagesGallery/DispForm.aspx?ID=612תמונות מטקס פרס ספיר לשנת 2018
תמונות מטקס פרס ספיר לשנת 2018 https://culture.pais.co.il/Lists/Pais_ImagesGallery/DispForm.aspx?ID=613תמונות מטקס פרס ספיר לשנת 2018
תמונות מטקס פרס ספיר לשנת 2018 https://culture.pais.co.il/Lists/Pais_ImagesGallery/DispForm.aspx?ID=614תמונות מטקס פרס ספיר לשנת 2018

תנאי סף כלליים המתייחסים ליצירה הספרותית


היצירות המועמדות לפרס במסלול הראשי ובקטגוריית ספר הביכורים יהיו אך ורק יצירות ספרותיות המקיימות את כל התנאים המפורטים להלן, באופן מצטבר:

 

 1. היצירה הספרותית הינה פרוזה למבוגרים, לרבות אוסף של סיפורים קצרים או נובלה, בהיקף של 25,000 מילים לפחות, שיצאה לאור בשפה העברית, במקור או בתרגום כמפורט בסעיף ‏3.1.2 בתקנון הפרס, בפורמט של ספר מודפס או ספר דיגיטלי הנושא את שמו של המחבר (להלן: "היצירה").
  לא ניתן להגיש מועמדות עבור ספרי עיון, מחקר ותיעוד (non-fiction), ספרי שירה, ילדים או נוער.

 2. היצירה הוצאה לאור בשפה העברית לראשונה בין התאריכים 1.6.19-2.6.18.
  בנוסף, במקרה של יצירה מתורגמת – מועד ההוצאה לאור לראשונה בשפה שאינה עברית לא יעלה על 5 שנים ממועד להוצאתה לאור בעברית, בין התאריכים המצוינים לעיל.

 3. היצירה נערכה על ידי עורך ספרותי ולשוני מקצועי והוגהה על ידי מגיה מקצועי, כולם בעלי ניסיון בעריכה ספרותית  ולשונית.

 4. היצירה זמינה לרכישה בחנויות ספרים או באתר אינטרנט ייעודי למכירת ספרים במרשתת.

 5. מועמדות לקטגורית ספר הביכורים ניתן להגיש רק אם היצירה הינה היצירה הספרותית הראשונה של המחבר מסוג פרוזה למבוגרים. במקרה כזה ניתן יהיה להגיש את המועמדות לקטגורית הביכורים בלבד.

 

תנאי סף למחבר היצירה הספרותית

 

 1. מחבר היצירה עודו בחיים במועד הגשת מועמדות היצירה לפרס ספיר.

 2. מחבר היצירה הינו אזרח ישראל או תושב קבע אשר מרכז חייו בישראל.

"מוציא לאור"/"מו"ל" - כהגדרתו בחוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה) תשע"ג - 2013.
המו"ל עוסק בקביעות בהוצאה לאור של ספרים בישראל במשך שנתיים לפחות טרם הגשת המועמדות, והוציא לאור לפחות 3 ספרים בשנה האחרונה, או לחלופין עוסק בקביעות בהוצאה לאור של ספרים דיגיטליים בישראל במשך שנה לפחות טרם הגשת המועמדות, והוציא לאור לפחות 2 ספרים בשנה האחרונה.

"ספר", לצורך סעיף זה, הוא בן 25,000 מילים לפחות שיצא לאור בפורמט של ספר, נושא את שמו של המחבר, והודפס במהדורה של 500 עותקים לפחות, או לחלופין הוא בן 25,000 מילים לפחות שיצא לאור בפורמט של ספר דיגיטלי, הנושא את שמו של המחבר וזמין לרכישה במרשתת.

"יצירה ספרותית בהוצאה עצמית" – יצירה ספרותית אשר הוצאה לאור על ידי יחיד או תאגיד, שאינו עונה להגדרת "מו"ל".

 

*למען הסר ספק יובהר כי כל המידע האמור והמפורט לעיל נועד לסייע ולשמש ככלי עזר בלבד, ואינו בא כתחליף
  לתקנון הפרסאשר תנאיו הינם התנאים המחייבים, והמהווה את הנוסח המחייב היחיד.

 

 

תקלה בקצה הגלקסיהhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/A-fault-at-the-end-of-the-galaxy.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/A-fault-at-the-end-of-the-galaxy.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}תקלה בקצה הגלקסיה
פתח גדול מלמטהhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/A-big-opening-from-below.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/A-big-opening-from-below.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}פתח גדול מלמטה
המורהhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/the-teacher.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/the-teacher.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}המורה
הרומאן המצריhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/Egyptian_novel.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/Egyptian_novel.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}הרומאן המצרי
הבית אשר נחרבhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/habit_aser_nechrev.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/habit_aser_nechrev.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}הבית אשר נחרב

 

 

ממלכת האי-רצוןhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/KindomofDontWant.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/KindomofDontWant.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}ממלכת האי-רצון
שבע דרכים לאיבודhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/zeven_ways.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/zeven_ways.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}שבע דרכים לאיבוד
האצבעות על הגבעהhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/fingers-to-the-hill.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/fingers-to-the-hill.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}האצבעות על הגבעה
בנדיטhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/bandit.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/bandit.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}בנדיט
העונהhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/haona.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/haona.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}העונה

 

 

יקיצהhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/Wake-up.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/Wake-up.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}יקיצה
להתראות עכוhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/Goodbye-Aco.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/Goodbye-Aco.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}להתראות עכו
היֹה היתהhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/There-was.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/There-was.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}היֹה היתה
סמאדרhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/smadar.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/smadar.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}סמאדר
שטוקהולםhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/Stockholm.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/Stockholm.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}שטוקהולם
ארבעה אבותhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/Four-fathers.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/Four-fathers.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}ארבעה אבות
כִּי גִיhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/Because.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/Because.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}כִּי גִי
קום קראhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/Get-up.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/Get-up.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}קום קרא
תיקון אחר חצותhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/tikun.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/tikun.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}תיקון אחר חצות
אישה בשמלה ירוקהhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/a-women-in-a-green-dress.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/a-women-in-a-green-dress.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}אישה בשמלה ירוקה

 

 

אהובתו של רופא הנפשhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/The-lover-of-the-mental-doctor.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/The-lover-of-the-mental-doctor.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}אהובתו של רופא הנפש
רוכבי הדליhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/The-bucket-riders.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/The-bucket-riders.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}רוכבי הדלי
אני זוכרhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/I-remember.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/I-remember.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}אני זוכר
העייפיםhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/The-tired.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/The-tired.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}העייפים
רווקים ואלמנותhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/Single-men-and-widows.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/Single-men-and-widows.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}רווקים ואלמנות
ימים נוראים - גרסת הסופרhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/High-Holy-Days.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/High-Holy-Days.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}ימים נוראים - גרסת הסופר
הטנקhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/The-tank.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/The-tank.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}הטנק
ספר המעשיות לאמהותhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/The-Book-of-Practicality-for-Mothers.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/The-Book-of-Practicality-for-Mothers.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}ספר המעשיות לאמהות
סוּפה של אליסhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/storm-of-Alice.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/storm-of-Alice.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}סוּפה של אליס
פִּרקֵי מכונותhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/Machine-parts.aspxhttps://culture.pais.co.il/Sapir/Pages/Machine-parts.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}פִּרקֵי מכונות

 

 

מסלול ראשי:

 • "הרשימה הארוכה" : מבין היצירות שיוגשו למסלול הראשי, תבחרנה עד 12 היצירות הטובות ביותר ע"י חבר השופטים, שתפורסמנה לציבור. פרס בסך 20,000 ₪ יוענק לכל אחד מבין המחברים שיצירותיהם נכללו ברשימה הארוכה.

 • "הרשימה הקצרה" : מבין היצירות הנכללות ב"רשימה הארוכה", תבחרנה עד  5 היצירות הטובות ביותר ע"י חבר השופטים, שתפורסמנה לציבור. מועמדי רשימה זו יזכו בפרס כספי בסך 40,000 ₪.

 • היצירה הזוכה: מבין היצירות הנכללות ב"רשימה הקצרה," תיבחר היצירה הספרותית הזוכה בפרס הראשי.  פרס כספי בסך 150,000 ₪ יוענק למחבר. כמו כן, יצירתו תתורגם לערבית ולשפה זרה נוספת עפ"י בחירת הזוכה.
  היצירה הזוכה תוכרז במהלך טקס חגיגי שישודר בטלוויזיה.

 

מסלול ביכורים:

 • "הרשימה הקצרה": השנה, לראשונה, מבין היצירות המוגשות למסלול הביכורים, תיבחרנה עד 3 היצירות הטובות ביותר ע"י חבר השופטים, שתפורסמנה לציבור. פרס בסך 20,000 ₪ יוענק לכל אחד מבין המחברים שיצירותיהם נכללו ב"רשימה הקצרה ביכורים".

 • היצירה הזוכה: מבין היצירות הנכללות ב"רשימה הקצרה ביכורים", תיבחר היצירה הספרותית הזוכה בפרס הביכורים. פרס כספי בסך 40,000 ₪ יוענק למחבר.

  היצירה הזוכה תוכרז במהלך טקס חגיגי שישודר בטלוויזיה.

פרס ספיר לספרות נוסד ע"י מפעל הפיס בשנת 2000, במטרה לקדם את הספרות העברית ולעודד את תרבות הקריאה בישראל. 

פרס ספיר של מפעל הפיס מוענק מדי שנה ליצירה הספרותית הטובה ביותר של השנה ולספר הביכורים הטוב ביותר של השנה, עפ"י בחירת חבר השופטים.
במהלך השנים הפך פרס ספיר לספרות לאחד הפרסים היוקרתיים והנחשבים בתחום הספרות בישראל.

מבין עשרות ספרים המועמדים לפרס ומוגשים באמצעות הוצאות ספרים, בוחר חבר השופטים, בשלב ראשון את "הרשימה הארוכה " המונה עד 12 כותרים. כל מועמד ב"רשימה הארוכה" זוכה לפרס כספי בסך 20 אלף ₪ .

בשלב שני נבחרת "הרשימה הקצרה" המונה חמישה ספרים , מתוכה נבחר הספר הזוכה בפרס ספיר לספרות של מפעל הפיס .

הזוכים ב"רשימה הקצרה " זוכים למענק כספי בסך 40 אלף ₪ והזוכה בפרס ספיר לספרות זוכה למענק בסך 150 אלף ₪ . כמו כן ספרו מתורגם לערבית ולשפה זרה נוספת לבחירתו.

בנוסף, מוענק פרס ספיר ליצירת הביכורים הנבחרת ע"י ועדת השיפוט. מחבר היצירה זוכה בפרס כספי בסך 40,000 ש"ח. השנה לראשונה, תגובש "רשימה קצרה" גם במסלול הביכורים שתכלול עד שלושה מועמדים ומתוכה יבחר הזוכה. פרס בסך 20,000 ש"ח יוענק למועמדי הרשימה הקצרה במסלול ביכורים.

במטרה לעודד את תרבות הקריאה רוכשת קרן ספיר של מפעל הפיס מהדורה בת 500 ספרים מכל אחד מהספרים שמרכיבים את ה"רשימה הקצרה" וספר הביכורים. הספרים מוענקים לספריות ציבוריות ברחבי הארץ.

 
קרן ספיר הוקמה ע"י מפעל הפיס בשנת 1976 לזכרו של שר האוצר פנחס ספיר במטרה לקדם את איכות החיים בישראל בתחומי הבריאות, התרבות והאמנות.  

פנחס ספיר (1975-1907) היה ממעצבי הכלכלה הישראלית ועמוד התווך של התעשייה בשלושת העשורים הראשונים של המדינה. הוא גייס הון ציבורי ופרטי להשקעות, יזם הקמת מפעלים באזורי פיתוח ופעל להרחבת מערכת החינוך ושירותי הרווחה. בכהונתו כשר המסחר והתעשייה  וכשר האוצר הטביע חותם אישי על פיתוחה של כלכלת ישראל.

אסתר דומיניסיני

יו"ר ועדת השיפוט,

פרס ספיר לספרות 2019

 

 

דומיניסיני מילאה שורה של תפקידים בשירות הציבורי, ביניהם: ראש אגף משאבי אנוש במשטרה, מנכ"ל שרות התעסוקה הישראלי ומנכ"ל המוסד לביטוח לאומי. היתה חברה במספר ועדות ממשלתיות חשובות: ועדת לוקר לבחינת תקציב הביטחון, ועדת טרכטנברג שקמה לאחר המחאה החברתית, הועדה להעלאת גיל הפרישה לנשים, ועדת גורן לחינת זכויות נכי צה"ל ועוד.

צילום תמונה : ששון תירם

תקציר טקס פרס ספיר 2018


הרשימה הקצרה 2018