פרס ספיר

  • שם מחבר: ניר ברעם
  • שם הוצאה: עם עובד
  • שנה: 2018
  • סכום מענק: 40,000

בבית מלון בעיר זרה, סופר ישראלי מתעורר בבגדים מלאים בוץ, ולא זוכר כמה ימים שכב בחדר. הפסטיבל שהשתתף בו נגמר, אז מדוע הוא עדיין שם? במאמץ נואש לשחזר את הימים שנעלמו מזיכרונו הוא חוקר אנשים שפגש ומגלה שסיפר להם שיואל, חברו הקרוב ביותר, מת.

אלא שיואל עוד לא מת.

בתל אביב מחכים לסופר אשתו ובנו הקטן, את חברו יואל אולי עוד אפשר להציל - מדוע הוא לא חוזר?

בספרו האישי ביותר משרטט ניר ברעם חברות מורכבת ורבת־תהפוכות בין שני גברים. זו בצד זו מוצבות ילדותם בשנות השמונים בירושלים, שנתם האחרונה בתיכון, ושנות בגרותם. בילדותו התבצר המספר עם חברו יואל בעולמות שבראו כדי להתגונן מפני סביבתם העוינת, ובנערותו פלשה לשם המציאות, כשהאשימו אותו במותה הקרב של אימו, והוא נאחז בחברו, ואחר כך בגילוי הכתיבה. עכשיו יואל, עורך דין מצליח, זקוק לעזרה. לאחרונה נטש את משרתו, חזר להתגורר בבית הוריו והודיע שלא יחיה אפילו עוד קיץ אחד.​

 

מנימוקי השופטים :

"יקיצה" הוא רומן מסע, התפכחות, היוודעות וחניכה. בה בעת הוא "יומן אבל", סיפור על שקיעה והיחלצות, על כמעט ויתור ועל חבירה מחודשת אל החיים. גיבורו הוא ישות מפוצלת, שניים שהם אחד: המספר וחברו הקרוב מילדות. התאבדותו של החבר הזה מחזירה את המספר אל כאב אובדנה של אמו שמתה ממחלה. דרך הפריזמה של שני האבדנים הללו, ועיבודם לתוך הטקסט הספרותי, נבחנות שאלות על קרבה ונבדלות ועל האפשרות לכונן זהות מובחנת מתוך כאוס רגשי, בין השאר באמצעות מעשה היצירה. הרומן "יקיצה" הוא טקסט רפלקסיבי, ועם זאת סוחף ומרגש, כתוב ביד סופר מיומן ובשל. הוא מתכנס לתוך מרחבים פרטיים מאד ועם זאת פותח אפשרות לקוראיו וקוראותיו להתבונן מחדש בעולמם.