פרס ספיר

 

 

אביגדור יצחקי, רו"חאביגדור יצחקי, רו"ח
רונית ויס ברקוביץרונית ויס ברקוביץ
הילה שטרית הילה שטרית
פרופ' נעמה שפיפרופ' נעמה שפי
ד"ר יעל שנקרד"ר יעל שנקר
בלהה בן אליהובלהה בן אליהו
איל שגיא-ביזאוויאיל שגיא-ביזאווי
זהר טלזהר טל