פרס ספיר

 

 

אביגדור יצחקי, רו"חאביגדור יצחקי, רו"ח
הילה שטרית הילה שטרית
פרופ' נעמה שפיפרופ' נעמה שפי
ד"ר יעל שנקרד"ר יעל שנקר
בלהה בן אליהובלהה בן אליהו
איל שגיא-ביזאוויאיל שגיא-ביזאווי
זהר טלזהר טל