פרס ספיר

האוטוביוגרפיה של ז'אן ריבן

מועמד רשימה קצרה - מסלול ראשי
  • שם מחבר: יותם ראובני
  • שם הוצאה: עילמור בע"מ
  • שנה: 2015
  • סכום מענק: 40,000

ספרו המרגש והבשל ביותר עד-כה של יותם ראובני. בחשיפה עצמית וידויית, שאין כמותה ליושר ולדיוק, מקלף הסופר מעל גרעין הישות של עצמו את כל הקליפות שהצטברו עליו במהלך של חיים סוערים, מלאי ניסויים וסיכונים עצמיים. זו לצד זו, מצטברות הקליפות של הזהות והשייכות, שהעניקו לחיים אלה צבעוניות ודרמטיות כה עזות: זהותו של הילד, בן החייט היהודי, בכפר הרומני הקומוניסטי; זהותו של הנער היתום, שאיבד עם מות אמו את נקודת האחיזה המוצקה בחיים; זהותו של המהגר, שהגיע אל חולות אשדוד, בלי שפה, בלי שייכות, כמעט בלי הורים ונעשה בהדרגה ליהודי, לישראלי ולאמן השפה העברית הלירית; זהותו של ההומוסקסואל, שחי את המיניות של אהבת גברים במלוא עוצמתה המשכרת, אך גם במלוא תחושת החרפה והמום, שהמסורת התרבותית והסביבה החברתית, הצמידו לה; זהותו של האלכוהוליסט; זהותו של המיסטיקן המחפש במיתוס ובסמליו, (לרבות אלו היהודיים-הקבליים) תשובות לשאלות הקיומיות והמטאפיזיות, שאינן מרפות ממנו; ומעל לכל, זהותו של הסופר-האמן, החי את חיי ה"מעשים", כדי להתבונן בהם, לתארם ולמצוא להם פשר.

דן מירון.

מנימוקי השופטים:
וידוי  עוצר נשימה, החושף בצורה נוקבת וחסרת מעצורים את סיפור הגירתו מרומניה לארץ כנער צעיר ואת מודוס הקיום שלו כמהגר,  את חייו כהומוסקסואל ואת סיפור התבגרותו וצמיחתו כסופר, המחפש כל חייו, באופנים שונים, את המילה הנכונה, המוליכה אותו, לכתיבתו של ספר זה. אחרי השירה, הפרוזה, היומנים והרשימות מוליך ראובני את קוראיו בדרכים עקלקלות וסמויות מן העין ומשתף אותם בניסיון אנושי ייחודי.