TopBanner

 

קולות קוראים לאמנים
להנחיית סדנאות תיאטרון, מחול, מוזיקה ואמנות בקהילה
מיוזמת מועצת הפיס לתרבות ולאמנות בשיתוף רשויות מקומיות

 


מועצת הפיס לתרבות ואמנות מזמינה אתכם, אמנים מקצועיים, מתחומי תיאטרון, מחול, מוזיקה ואמנות להגיש מועמדות להנחות סדנאות לקהילה בכל הארץ, בשיתוף הרשויות המקומיות ובכפוף לכללי התו הסגול. 
היוזמות יאפשרו עבודה ופרנסה לכ- 250 אמנים ופעילות תרבותית אמנותית מעשירה ומרחיבת דעת, רוח ולב לקהילה בכל הגילאים במגוון יוזמות.


למידע נוסף על היוזמות והגשת מועמדות:

 

  1.  עושים סצנה - סדנאות תיאטרון ומשחק בקהילה, בהנחיית שחקנים מקצועיים ומנוסים. בשיתוף שח"ם- לפרטים והגשה לחצו כאן.

  2.  חיים בתנועה - סדנאות מחול בקהילה, צפייה במופעי מחול ומפגש עם יוצרי מחול עצמאיים. בשיתוף עמותת הכוריאוגרפיים - לפרטים והגשה לחצו כאן.

  3. מקורוק פיס - פרויקט מוזיקלי ארצי המשלב בין לימוד חווייתי של מקורות התרבות היהודית - ישראלית ויצירה מוזיקלית מקורית. בשיתוף עמותת אלול - לפרטים והגשה לחצו כאן.

  4. ינשופים - מפגשי העשרה של אמנים מובילים מכל התחומים עם תלמידי כיתות ד' - ו' - לפרטים והגשה לחצו כאן.

 

הפרויקטים מתקיימים במימון מועצת הפיס לתרבות ולאמנות. הפעלת הפרויקטים והפקתם מתבצעת ע"י הגופים המארגנים האחראיים על תהליך מיון, בחירת האמנים והפקת המיזמים.

 


שימו לב, המועד האחרון להגשה עבור כל הפרויקטים: 5.8.20