TopBanner

ברוכים הבאים !

אנו שמחים להשיק את האתר החדש של מועצת הפיס לתרבות ולאמנות.

במסגרת האתר החדש, שיפרנו את אופן הגשת הבקשות לתמיכה באמצעות טופס חדש המאפשר הגשה מקוונת מהתחלה ועד הסוף ללא ניירת, מעטפות ועותקים.

במטרה לסייע ולאפשר הגשה נוחה וידידותית, נקיים מפגש הדרכה בו נסביר ונפרט כיצד מגישים טופס בקשה למפעל הפיס במערכת החדשה.

ההדרכה תתקיים ביום  שני, 16.2.15 בשעה 17:30, במפעל הפיס, רח' הפטמן 3 , תל-אביב, קומה 6.

על מנת להשתתף בהדרכה, יש להירשם מראש בכתובת המייל: tarbut_tmicha@pais.co.il

כמות המשתתפים מוגבלת.

 

ללא הרשמה מראש, לא ניתן להשתתף בהדרכה.

אנא מהרו להירשם !

 

הקפה עלינו...

 מועצת הפיס לתרבות ולאמנות