TopBanner

 

חתימת עו"ד על טופס ההצהרה

מועצת הפיס תאפשר למציעים לחתום על טופס ההצהרה בפני עורך דין, ללא תשלום ובתיאום מראש, במשרד עורכי הדין יהודה רוה ושות', במשרדים בתל אביב ובירושלים.

השירות מיועד לאמנים יחידים בלבד ואינו מיועד למגישי בקשה מטעם תאגיד כמו עמותות או חברות.
על המציעים להגיע עם מסכה, בהתאם להוראות משרד הבריאות, וכן עם תעודה מזהה תקפה (ת.ז., רישיון נהיגה או דרכון) בצירוף עותק מודפס של טופס ההצהרה.


ירושלים - עו"ד נתנאל חבאני , משרד יהודה רווה. רחוב אוסישקין 26. קבלה בימים ראשון-חמישי. טל' לתאום מראש 02-5635232.


תל אביב - עו"ד עזרא בריס, משרד יהודה רווה. רחוב לינקולן 20, בית רובינשטיין, קומה 16. טל' לתאום מראש 03-5620303.
קבלה בימים ראשון ושלישי בין השעות 16:30 עד 17:30 בלבד.


יודגש כי המגישים רשאים לחתום על ההצהרה בפני עו"ד מטעמם.