TopBanner

חתימת עו"ד על טופס ההצהרה

 
 
 • השירות מיועד לאמנים יחידים בלבד ואינו מיועד למגישי בקשה מטעם תאגיד כמו עמותות או חברות.
 • השירות יינתן במשרד עו"ד יהודה רווה במשרדים בתל אביב וירושלים.
 • ניתן להגיע בתאום מראש בלבד עם טופס הצהרה מודפס, הכולל את מס' הבקשה ותעודת זהות במועדים המצוינים להלן בלבד:

  ירושלים - עו"ד נתנאל חבאני , משרד יהודה רווה.
  בכתובת : רחוב אוסישקין 26, טל' לתאום מראש 02-5635232.
  קבלה בימים ראשון-רביעי בין השעות 9:00 עד 17:00.

  תל אביב - עו"ד עזרא בריס, משרד יהודה רווה.
  רחוב לינקולן 20, בית רובינשטיין, קומה 16. טל' לתאום מראש 03-5620303.
  קבלה בימים ראשון ושלישי בין השעות 16:30 עד 17:30. חמישי 16:00 עד 17:00.