TopBanner

משהו חדש תמיד מתחיל כאן

בואו להכיר את תכנית עבודה השנתית שלנו ולראות כיצד אתם יכולים להשתלב

ינואר

תכנית העבודה מתפרסמת. מאיפה מתחילים?

בתחילת השנה אנו מזמינים אתכם לעיין בתכנית העבודה שגיבשנו, לקרוא את ה"קולות קוראים" בספרות ושירה, אמנויות הבמה, קולנוע וטלוויזיה ואמנות חזותית ולהגיש בקשה למענק - אם אתם עומדים בתנאים שהגדרנו. הגשת הבקשות למענקים נעשית באופן ידידותי ומקוון

פברואר

סיום הגשת בקשות למענקים

לאחר כשלושה שבועות מיום פרסום תכנית העבודה וה"קולות הקוראים", יסתיים מועד הגשת הבקשות למועצת הפיס לתרבות. המערכת המקוונת ננעלת עד לשנה הבאה. כדי לא לפספס קולות קוראים כדאי להירשם לרשימת הדיוור שלנו ולהתעדכן בכל עת בפרסומים.

מרץ-יוני

ההערכה המקצועית מתחילה...

אלפי הבקשות למענקים שהוגשו נבדקות לעומק על ידי אנשי מקצוע בתהליך שאורך כשלושה חודשים. כל בקשה זוכה להערכה מקצועית בהתאם לקריטריונים שגובשו מראש והתפרסמו בינואר בתוכנית העבודה. בקשות שאינן עומדות בתנאי הסף - תיפסלנה. הוועדות המקצועיות של מועצת הפיס לתרבות מתכנסות לדיונים, בסופם הבקשות שזכו להערכה הגבוהה ביותר בכפוף לתקציב - זוכות למענקים.

יוני-יולי

יש לנו תשובה עבורכם!

כל מי שהגיש בקשה למענק מקבל תשובה כאשר התשובות נשלחות ל"אזור האישי" במערכת הבקשות באתר.אנו משתדלים לקצר עד כמה שניתן את התהליך כדי לתת תשובות במהירות ולאפשר לכם להגשים את התכניות, לכן התשובות יינתנו במספר מועדים, עקבו אחר הפרסומים. את רשימת מקבלי המענקים מהשנה ומהעבר תוכלו לראות באתר מועצת הפיס תחת הלשוניות "ארכיון".

יוני

"יש לך רעיון"? זה הזמן שלכם להשפיע

כדי לענות על צרכים, להגיב לשינויים ומגמות חדשות אנו מגבשים בכל שנה תכנית עבודה חדשה. חלק מהנושאים חוזרים משנה לשנה, מחלקם אנו נפרדים ומאמצים חדשים. במטרה לשתף אתכם בגיבוש תכנית העבודה, אנו מפרסמים קול קורא "יש לך רעיון"? ומזמינים אתכם להציע לנו יוזמות ורעיונות חדשים, לספר לנו על צרכים ולהשפיע על עבודותנו.

ספטמבר-דצמבר

המרתון

מתוך מאות הרעיונות והיוזמות שאתם מציעים לנו, אנו מזמינים רעיונות מובילים ל"מרתון" מפגשים שכולל רצף של מפגשים קצרים להצגת הרעיונות. חברי מועצת הפיס לתרבות מגבשים תכנית עבודה שלוקחת בחשבון גם את ההצעות שמוצגות במרתון. תוכנית העבודה מפורסמת בינואר.