TopBanner

מועצת הפיס לתרבות ולאמנות שוקדת על שיפור איכות השירות ואופן הגשת הבקשות למענק מן הציבור.  

אנו רואים בכם שותפים מרכזיים בתהליך מתמיד של בקרה, דעתכם חשובה לנו ובעצם מילוי שאלון זה תסייעו לנו לשפר את הטעון שיפור.
 
נודה לכם אם תקדישו מספר דקות מזמנכם להביע דעתכם על איכות ונוחות ההליך להגשת בקשה למענק שחוויתם בפנייתכם למועצת הפיס לתרבות.
 
אנו מודים לכם מראש על שיתוף הפעולה !