TopBanner

יוצרים לא עוצרים

אמנים ואמניות יקרים גם בימים אלו אנחנו אתכם

 

 

מועצת הפיס לתרבות ולאמנות מעוניינת לסייע לאמנים להמשיך וליצור במגבלות המקום והזמן שהמציאות מכתיבה לנו בעקבות נגיף הקורונה. כמו כן, מעוניינת מועצת הפיס לאפשר לקהל שבבית ליהנות מעשייה אמנותית ולאפשר הצצה חוויתית אל מאחורי הקלעים של תהליך היצירה של אמנים שונים. 

מפעל הפיס מזמין אמנים מקצועיים מכל תחומי האמנויות להגיש בקשה לאחד משני הפרויקטים הבאים:

  • מאחורי הקלעים  – אמנים מספרים על יצירתם באמצעות סדנאות מקוונות

  • תוצרת בית – יצירות אמנות מצולמות ברוח הזמן והמקום

ההצעות שיוגשו בשני הפרויקטים העומדות בתנאי הסף תועברנה לבחינת ועדה מקצועית שהרכבה ייקבע על ידי
מועצת הפיס.
ההצעות הנבחרות יוצגו בפלטפורמות שונות בהתאם להחלטת מועצת הפיס, בהן מתחם מועצת הפיס לתרבות ואמנות באתר וואלה, אתר האינטרנט של מפעל הפיס ובאמצעי מדיה נוספים, לרבות הרשתות החברתיות.


סכום המענק לאמן ינוע בין 1,500 – 3,000 ₪ לסדנא/יצירה.

חשוב לנו שתדעו:

  • זכויות הקניין הרוחני ביצירות שאתם שולחים אלינו יוותרו בידכם – האמנים , ובהגשת הצעתכם אתם מעניקים למפעל הפיס רישיון שימוש ביצירה לרווחת הקהל בפלטפורמות מדיה שונות, שלא למטרות מסחריות.

  • באחריותכם הבלעדית – האמנים, לדאוג לכל ההיבטים הקשורים להסדרת זכויות יוצרים ו/או משדרים ו/או מבצעים מול כל גוף שהוא, ורישיון השימוש המוענק למפעל הפיס יהווה "רישיון ישיר" בתמורה למענק .

  • הערה הרלוונטית לפרויקט "תוצרת בית" בלבד : אמנים שמטעמי דת אינם מעוניינים בהעלאת הסרטון לפלטפורמות מדיה מסוימות, יהיו רשאים לפנות ולציין את הפלטפורמות ו/או אמצעי המדיה בהם ניתן להציג את הסרטון, ומפעל הפיס יתחשב בכך.


ההגשה לפרויקטים אלו הסתיימה

אנו מודים לכם ומאחלים בהצלחה לכל המגישים !