TopBanner

הצהרת נגישות אתר מועצת הפיס לתרבות ולאמנות


מפעל הפיס הינה חברה לתועלת הציבור בבעלות השלטון המקומי והרשויות המקומיות, הפועלת על פי היתר מיוחד שניתן לה על ידי משרד האוצר לשיווק ומכירה של מוצרי הגרלות, בכדי שתוכל להגשים את מטרותיה הציבוריות  לקידום החברה והקהילה הישראלית בנושאי חינוך, איכות חיים, בריאות, ספורט, תרבות ואמנות ובקידום מיזמים שונים לרווחת הקהילה. פעילות זו נעשית ברובה בשיתוף עם הרשויות המקומיות תוך מתן עדיפות לאוכלוסיות חלשות ולפריפריה.
המפעל מבצע התאמות שונות הנדרשות לצורך הנגשת שירותיו לכלל הציבור בהתאם לחוק הן בנקודות המכירה ובמטה המפעל כמו גם באתרי האינטרנט השונים של המפעל.

הסדרי נגישות

אגף המועצה לתרבות ממוקם במטה מפעל הפיס ברחוב הפטמן 3 בתל אביב.
הסדרי הנגישות בבניין מפעל הפיס:
  • קיימת נגישות בכניסה למשרדים באמצעות מעלון נגישות.

  • שירותי נכים נמצאים בקומות השונות של הבניין והבניין עבר סקר נגישות בהתאם לדרישות החוק.

  • חניות נכים נמצאות בסמיכות למשרדי המפעל כמו גם בחניונים ציבוריים סמוכים ברחוב לאונרדו דה וינצי.

 

נגישות אתר האינטרנט

מפעל הפיס רואה חשיבות בהנגשת אתרי האינטרנט של הארגון באופן אשר יאפשר לאנשים עם מוגבלות ולאנשים מבוגרים לגלוש ביעילות והנאה ככל יתר הגולשים.

 

מידע על נגישות האתר

  • התאמות הנגישות באתרי האינטרנט של המפעל בוצעו עפ"י חוק שיויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והמלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) ברמה AA.

  • האתר מספק תמיכה בדפוס השימוש המקובלים להפעלה עם מקלדת.

  • הדפדפנים שמספקים תמיכה טובה בנגישות עם האתר הינם IExplorer, Chrome ו- Firefox.

  • מומלץ לעשות שימוש בתוכנת קורא המסך NVDA לצורך קבלת תמיכה מיטבית בפעילות ובגלישה באתר.

  • באתר ישנו רכיב נגישות מסוג Andi UA.


תפעול האתר ועזרי הנגישות

בפינה הימנית העליונה מוצג כפתור ההנגשה. לאחר לחיצה עליו נפתח תפריט, המחולק לשני אזורים: ראשי ואישי.
האזור הראשי מאפשר בחירה של מצב ההנגשה הרצוי וכן ביצוע התאמות אישיות נוספות להנגשת האתר. לאחר בחירת מצב ההנגשה, הבחירה תשמר עד לשינויה, או עד לאיפוס כל ההתאמות שבוצעו. בתחתית התפריט ישנה אפשרות לקבלת עזרה מפורטת על הפעלת הרכיב והשימוש בו.
האזור האישי מאפשר לחזור לדף בו הופסקה הגלישה בפעם הקודמת וניתן להגדיר בו דפים מועדפים לגלישה.

דרכי פנייה בנושא נגישות

מפעל הפיס ממשיך כל העת במאמצים לשפר את נגישות האתר לשימוש כלל האוכלוסייה, כולל אנשים עם מוגבלויות.
על אף מאמצים אלו, ייתכן ויתגלו באתר חלקים, שטרם הונגשו.
במידה ונתקלתם בבעיה כלשהי במהלך הגלישה באתר, המונעת מכם את השימוש בו,
אנא צרו קשר עם רכז הנגישות של מפעל הפיס.

פרטי רכז הנגישות :