ספרות

כולנא

תכנית לימוד המבקשת ליצר שפה חברתית-תרבותית, המפגישה בין מזרח למערב, בין מסורת לקדמה, ובין פריפריה למרכז, ברוח צעירה וחדשנית.
התכנית פועלת בשלושה צירים: לימוד, פיוט, מוסיקה  ואומנות תוך שאיפה ליצור מרכז חברתי - לימודי שיהווה אבן שואבת ומקור השפעה עבור החברה הישראלית וכתיבה ככלי מייצר שפת מקום.


התכנית מתקיימת במכינת ירוחם-כולנא בתמיכת מועצת הפיס לתרבות ולאמנות.

סה"כ לוקחים חלק 41  משתתפים.
התכנית החלה ב-23.8 ותימשך עד ה-28.9​