ספרות ושירה

 

 

ספרי עיון, מסות ומחקרhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/Reference_books2018b.aspxhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/Reference_books2018b.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}ספרי עיון, מסות ומחקר
ספרי עיון, מסה ומחקרhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/Reference_books2017.aspxhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/Reference_books2017.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}ספרי עיון, מסה ומחקר
מפעלים ספרותייםhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/MifaleiSafrut2016.aspxhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/MifaleiSafrut2016.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}מפעלים ספרותיים
ספרי שירה, מקור או תרגוםhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/Poetry_Books2018.aspxhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/Poetry_Books2018.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}ספרי שירה, מקור או תרגום
ספרי שירה, מקור או תרגוםhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/Poetry_Books2017.aspxhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/Poetry_Books2017.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}ספרי שירה, מקור או תרגום
נובלה גראפיתhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/GraphicNovella2016.aspxhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/GraphicNovella2016.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}נובלה גראפית
קידום אמנות "Spoken Word"(שירה מדוברת)https://culture.pais.co.il/Literature/Pages/SpokenworldArt2018.aspxhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/SpokenworldArt2018.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}קידום אמנות "Spoken Word"(שירה מדוברת)
שימור והצלה של אוספים וכתבים ספרותייםhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/Literarytexts2017.aspxhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/Literarytexts2017.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}שימור והצלה של אוספים וכתבים ספרותיים
שימור אוספים וכתבים ספרותייםhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/Literarytexts2016.aspxhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/Literarytexts2016.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}שימור אוספים וכתבים ספרותיים
כתבי עת מודפסים בתחום ספרות ושירהhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/PrintedJournals2018.aspxhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/PrintedJournals2018.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}כתבי עת מודפסים בתחום ספרות ושירה

 

 

ספרי ילדים ונוער בערביתhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/PublishArabChildBooks.aspxספרי ילדים ונוער בערבית
פרויקט בן יהודהhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/BenYehudaProject.aspxפרויקט בן יהודה
מכתוב - תרגום קלאסיקה ערביתhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/maktub_Classic_Arabic_Translation.aspxמכתוב - תרגום קלאסיקה ערבית

טוען פרויקטים - קול קורא...
loader
טוען פרויקטים יזומים...
loader

ארכיון פעילות