ספרות

 

 

ספרי עיון, מסה ומחקרhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/Reference_books2020.aspxhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/Reference_books2020.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}ספרי עיון, מסה ומחקר
ספרי שירה ואנתולוגיות שירה (מקור או תרגום)https://culture.pais.co.il/Literature/Pages/Poetry_Books2019.aspxhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/Poetry_Books2019.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}ספרי שירה ואנתולוגיות שירה (מקור או תרגום)
ספרי עיון, מסות ומחקרhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/Reference_books2018b.aspxhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/Reference_books2018b.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}ספרי עיון, מסות ומחקר
ספרי עיון, מסה ומחקרhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/Reference_books2017.aspxhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/Reference_books2017.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}ספרי עיון, מסה ומחקר
מפעלים ספרותייםhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/MifaleiSafrut2016.aspxhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/MifaleiSafrut2016.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}מפעלים ספרותיים
ספרי שירה - מקור או תרגוםhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/Poetry_Books2020.aspxhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/Poetry_Books2020.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}ספרי שירה - מקור או תרגום
ספרי עיון, מסות ומחקרhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/Reference_books2019.aspxhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/Reference_books2019.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}ספרי עיון, מסות ומחקר
ספרי שירה, מקור או תרגוםhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/Poetry_Books2018.aspxhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/Poetry_Books2018.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}ספרי שירה, מקור או תרגום
ספרי שירה, מקור או תרגוםhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/Poetry_Books2017.aspxhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/Poetry_Books2017.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}ספרי שירה, מקור או תרגום
נובלה גראפיתhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/GraphicNovella2016.aspxhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/GraphicNovella2016.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}נובלה גראפית

 

 

ספרי ילדים ונוער בערביתhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/PublishArabChildBooks.aspxספרי ילדים ונוער בערבית
פרויקט בן יהודהhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/BenYehudaProject.aspxפרויקט בן יהודה
מכתוב - תרגום קלאסיקה ערביתhttps://culture.pais.co.il/Literature/Pages/maktub_Classic_Arabic_Translation.aspxמכתוב - תרגום קלאסיקה ערבית

טוען פרויקטים - קול קורא...
loader
טוען פרויקטים יזומים...
loader

ארכיון פעילות