ספרות

חיבורים תורניים 2020

​מועצת הפיס לתרבות ולאמנות יוזמת תחרות המעודדת כתיבת חיבורים תורניים לקהל החרדי והדתי לאומי, תחרות המתקיימת זו השנה העשירית, במטרה לתת במה פומבית ולעודד כתיבה איכותית של יצירות תורניות של הציבור החרדי והדתי לאומי.

 

ההכרזה על הזוכים תהא במסגרת טקס חגיגי.

 

 

 

 

 

התחרות תתקיים בשלושת המסלולים הבאים:

 1. "תורה בשעת מגיפה" – הלכות שהתחדשו בימי הקורונה במגוון נידונים הלכתיים.

 2. ״וחי אחיך עמך" – השילוב בין מצוות 'ואהבת לרעך כמוך' לחובות השמירה על הגוף 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'.

 3.  "כל משבריך וגליך עלי עברו" – כוחה של האישה בראי ההיסטוריה עם נגיעות רלוונטיות למשבר הקורונה.

 

סכומי הפרסים לזוכים בכל מסלול:

 1. הזוכים במקום ראשון יזכו למענק כספי בסך 25 אלף ₪.

 2. הזוכים במקום השני יזכו למענק כספי בסך 20 אלף ₪. 

 3. הזוכים במקום השלישי יזכו למענק כספי בסך 15 אלף ₪.

 4. הזוכים במקום הרביעי יזכו למענק כספי בסך 10 אלף ₪.

 5. הזוכים במקום החמשי יזכו למענק כספי בסך 5 אלף ₪.

 6. הזוכים במקומות 6-10 יזכו בפרס בסך 500 ש"ח לרכישת ספרים ברשת "אור החיים".

 

לוחות זמנים ואופן הגשת המועמדות:

 

מועד אחרון להגשת מועמדות: כח' באלול תש"ף 17.9.20 עד השעה 23:59.


לפני הגשת המועמדות, יש לקרוא בעיון את תנאי הסף והתקנון ולוודא שהמועמדים עומדים בתנאי הסף המפורטים.
משתתפים רשאים להגיש הצעה לחיבור תורני אחד בלבד באחד מהמסלולים של המיזם.
הגשת המועמדות תכלול את החיבור בצירוף טופס הרשמה וכתב הצהרה והתחייבות שיש למלא בקפידה  (מובהר כי חיבור אשר יישלח ללא טופס הרשמה וכתב הצהרה והתחייבות המצורף לטופס, יביא לפסילת ההשתתפות בפעילות.
לקבלת מידע נוסף וסיוע ניתן לפנות בין התאריכים 30/6/20 ל-26/8/20 :

 • טלמסר שמספרו  03-3739999 בכל שעות היממה. 
 • מוקד טלפוני אנושי  במספר 02-6269090 .
  החל ממועד הגשה ועד לתאריך כא' תמוז (13.7.2020) המענה האנושי יפעל בימים ראשון, שלישי וחמישי, בין השעות 16:00-19:30 . מתאריך כד' תמוז התש"ף (16.7.2020) עד לתאריך ו' אלול התש"ף (26.8.2020). המענה האנושי יפעל בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 16:00-21:00.

 

הגשת מועמדות תתבצע באחת מהדרכים המפורטות:

 

       התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם מובהר כי הפעילות מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

 

תנאי סף

ca6c29f7-5493-4e3d-b359-649a0e9455a8

הליך הבחינה וועדות השיפוט

0552d80d-1460-4c4e-a48e-c98061e90085

לוחות זמנים

1da6a7f9-6545-4fab-b357-60fee54739bb

תקנון

45f66b1a-ff1d-4754-9ac9-c04be6136812

Web part id : ca6c29f7-5493-4e3d-b359-649a0e9455a8

Web part id : 0552d80d-1460-4c4e-a48e-c98061e90085

Web part id : 1da6a7f9-6545-4fab-b357-60fee54739bb

Web part id : 45f66b1a-ff1d-4754-9ac9-c04be6136812

לצפייה בתקנון התחרות - לחצו כאן

התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם מובהר כי הפעילות מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

תיאור שלב​

לו"ז

​השקת התחרות

החל מיום ח' בסיון 30/6/2020​

מועד אחרון להגשת החיבורים​

ו' אלול תש"ף 26/8/2020​

בחינת החיבורים המוגשים ​

אלול תש"ף - כסלו תשפ"א

ספטמבר- נובמבר 2020​

הכרזה על הזוכים וקיום טקסי סיום​

כסלו תשפ"א

דצמבר 2020​

 

* לוחות הזמנים עשויים להשתנות. עדכונים יפורסמו באתר האינטרנט.

שלב א':

החיבורים שהוגשו לתחרות יועברו לבחינה באופן אנונימי, ללא פרטי המשתתפים.
כל חיבור ייבחן ע"י שני בוחנים וינוקד עפ"י הקריטריונים הבאים, ביחס לכל מסלול בנפרד:
איכות החיבור ותוכנו - 60%.
מבנה החיבור וניסוחו - 20%.
עושר ודיוק הלשון - 20%.
ציוני הבוחנים בהתאם לקריטריונים ישוקללו ליצירת "רשימה מקדימה" בכל מסלול של התחרות, הכוללת עד 25 חיבורים שקיבלו את הניקוד הגבוה ביותר בכל מסלול.
החיבורים שנכללו ב"רשימה המקדימה" בכל מסלול יועברו לשלב השני של בחינת ועדות השיפוט.

שלב ב':

לכל מסלול תמונה ועדת שיפוט אשר תורכב מחמישה שופטים לפחות.
ועדת השיפוט בכל מסלול תבחן את החיבורים שנכללו ברשימה המקדימה, והם ידורגו על ידי כל אחד מחברי ועדת השיפוט. ציוני חברי ועדת השיפוט ישוקללו ותיווצר רשימה מדורגת של החיבורים מהגבוה לנמוך.
חמשת החיבורים בעלי הציון הגבוה ביותר יוכרזו כזוכים בתחרות, ומחבריהם יזכו בפרס כספי, כמפורט בסעיף בתקנון.
חמשת  החיבורים בעלי הציון הגבוה לאחר חמשת המקומות הראשונים (עד למקום ה- 10), יזכו בשובר כספי לרכישת ספרים, כמפורט בתקנון.
למען הסר ספק יובהר כי ועדות השיפוט אינן מתחייבות להכריז על חיבורים זוכים, גם אם הם יעמדו בכל הקריטריונים שנקבעו במסגרת קול קורא זה, וזאת על בסיס שיקולים מקצועיים. 
החלטות הבוחנים וועדת השיפוט תהיינה סופיות מעת קבלתן ובלתי ניתנות לערעור.

 ​

רשאים להשתתף בפעילות מי שעומדים, יחד עם החיבור, בכל התנאים הבאים במצטבר:

תנאי סף למשתתפים

 • המשתתפים הם  אזרחי ישראל שמרכז חייהם בישראל וגילם מעל 18 שנה.
 • המשתתפים הגישו חיבור תורני אחד בלבד באחד מהמסלולים של התחרות (למעט המסלול האמור בסעיף 1.3.3 אשר מיועד לנשים בלבד), על פי בחירתם, באופן מקוון (לרבות בדוא"ל) או באמצעות הדואר.
 • המשתתפים לא זכו באחד משלושת המקומות הראשונים בתחרות, על כל מסלוליה, במהלך שלוש השנים האחרונות של התחרות (תשע"ז – תשע"ט).
 • המשתתפים הגישו למפעל הפיס כתב הצהרה והתחייבות חתום המצורף לטופסי ההרשמה והבקשה.

תנאי סף לחיבור התורני

 • החיבור נכתב על ידי משתתף אחד העומד בכל תנאי הסף, או שני משתתפים לכל היותר, כאשר כל אחד מהם עומד בעצמו בכל תנאי הסף.
 • החיבור מורכב ממערכת חידושי תורה המבוססת על התורה, התלמוד ופרשניו וההלכה היהודית, הכתובה בסגנון עיוני, הלכתי .
 • החיבור כולל הפניות וציטוטים שיובאו בלשון המדויקת והמקורית מחמישה מקורות תורניים לפחות, בצירוף המקור באופן מפורט (כגון שם הספר, פרק העמוד, או הסימן שממנו נלקח הציטוט) בהערות שוליים, כמקובל בכתיבה תורנית.
 • מבנה החיבור כולל את הצגת הנושא ומטרתו ובסיומו סיכום המסקנות או הרעיון המרכזי.
 • החיבור כתוב וערוך בבהירות לשון, מנוסח היטב, בצורה ברורה וממוקדת, ועל פי הסגנון המקובל.
 • החיבור המוגש הינו מקורי, פרי עטו של המשתתף, וכל זכויות היוצרים בחיבור הינן בבעלותו. שימו לב! אין להגיש חיבור מועתק או דומה בנוסחו ליצירה אחרת.
 • היקף החיבור המוגש יהא בין 3 ל- 5 עמודים (עמוד A4) לכל היותר.
 • החיבור כתוב בשפה העברית בלבד ומוקלד (אין להגיש חיבור בכתב יד).​