ספרות

חיבורים תורניים 2019

מיזם כתיבת חיבורים תורניים  של מפעל הפיס הינו מיזם תרבותי ייחודי מסוגו לקהל הדתי והחרדי, גברים ונשים כאחד, הפועל זו השנה התשיעית ברציפות .

המיזם מזמין את הקהל לקחת חלק בכתיבת חיבור תורני באחד משלושה נושאים, המשתנים מדי שנה במטרה לפנות לקהלים שונים ומגוונים.

פרס ראשון בכל מסלול כתיבה הינו 25 אלף ₪, פרס שני 20 אלף ₪  ופרס שלישי 15 אלף ₪.

המיזם זוכה לאהדת הציבור והרבנים המובילים.

במהלך השנים נאספו אלפי חיבורים תורניים בנושאים שונים, חלקם אף קובצו ופורסמו בספרים שראו אור.
לחצו לעיון בחיבורים הזוכים בשנת תשע"ח - 2018


אופן הגשת המועמדות ולוחות זמנים

 1. לפני הגשת ההחיבורים, יש לקרוא בעיון את תנאי הסף כפי שמופיעים בתקנון המיזם ואת כתב ההצהרה וההתחייבות ולוודא שמגישי החיבורים עומדים בתנאי הסף המפורטים.

 2. הגשת מועמדות תתאפשר ע"י מילוי טופס מקוון לרבות צירוף קבצים עבור הצרופות המפורטות בטופס ההגשה. בקשה שתחרוג מן ההנחיות  - תיפסל.

 3. לקבלת מידע נוסף וסיוע ניתן לפנות בין התאריכים 04/06/2019 ועד לתאריך 25/08/2019 בדרכים הבאות :

 • טלמסר שמספרו  03-9411414  בכל שעות היממה. 

 • מוקד טלפוני אנושי  במספר 02-6269090 שיפעל :
  החל מתאריך 04/06/2019 ועד לתאריך 28/07/2019 בימים ראשון שלישי וחמישי בין השעות 16:00-19:30 
  החל מתאריך 29/07/2019 ועד לתאריך 29/08/2019 בימים ראשון עד חמישי בין השעות 16:00-21:00

 • פנייה בדואר אלקטרוני לכתובת :  chiburim2019@gmail.com

 

ההגשה לפרויקט זה הסתיימה

בהצלחה לכל המגישים והמגישות !

תנאי סף

9b767322-ea8e-44fa-8b4f-364fc7433527

פרסים

ff2a77e9-4a4e-479b-bc0a-a0016818d930

תקנון

e3ac9b55-5188-406f-8a1f-8ba619c3dd8b

לוחות זמנים

2fde8c59-a2df-4fb9-a5b8-0a99dc91f8e2

Web part id : 9b767322-ea8e-44fa-8b4f-364fc7433527

Web part id : ff2a77e9-4a4e-479b-bc0a-a0016818d930

Web part id : e3ac9b55-5188-406f-8a1f-8ba619c3dd8b

Web part id : 2fde8c59-a2df-4fb9-a5b8-0a99dc91f8e2

רשאי להשתתף בפעילות משתתף העומד בכל התנאים הבאים במצטבר:

 

 1. ​המשתתף הוא אזרח ישראלי שגילו מעל 18 שנה (נשים וגברים כאחד).

 2. המשתתף הגיש כתב הצהרה והתחייבות חתום, בנוסח המצורף לטופסי ההרשמה והבקשה.

 3. המשתתף הגיש חיבור בהתאם לתנאי התקנון, באחד מהמסלולים המפורטים :
  "הלכות בית הכנסת" – הלכות הנוהגות בתוך בית הכנסת כמו שמירה על קדושתו, הלכות הנוגעות לתפילה, קריאת התורה, איסור דיבור בתפילה ועוד.
  "דיני ברכות" – ברכות הנהנין – ברכות על דברים שנהנים מהם כמו מאכלים וריח טוב. ברכת המצוות – כמו על הנחת תפילין, ישיבה בסוכה ועשיית מצוות נוספות.
  "נתינה בראי היהדות" – הצורך בנתינה ותרומה לחברה כמו למשל גמילות חסדים עם הזולת, צדקה, עזרה הדדית והשתתפות (לנשים בלבד).

 4. המשתתף לא זכה באחד משלושת המקומות הראשונים, במהלך שלוש השנים האחרונות של הפעילות (תשע"ו – תשע"ח).

 5. מובהר כי כל משתתף/ת רשאים להגיש חיבור תורני אחד בלבד באחד מהמסלולים (למעט מסלול "נתינה בראי היהדות" אליו רשאיות להגיש נשים בלבד).

 6. על החיבור המוגש לעמוד בכל התנאים הקבועים בתקנון המיזם (חיבור מקורי פרי עטו של המשתתף, כתוב בשפה העברית וכן תנאים נוספים כקבוע בתקנון).

בשלב ראשון יבחרו 12 החיבורים הטובים ביותר בכל מסלול (להלן "הרשימה הארוכה").

מפעל הפיס יעניק למחברי חמשת החיבורים הזוכים בכל מסלול פרסים כספיים, כדלקמן:
 
 1. החיבור שדורג ראשון בכל מסלול על ידי ועדת השיפוט העליונה, יזכה את המחבר/ת
  בפרס כספי בסך של 25,000 ש"ח לכל אחד.

 2. החיבור שדורג שני בכל מסלול על ידי ועדת השיפוט העליונה, יזכה את המחבר/ת
  בפרס כספי בסך של 20,000 ש"ח לכל אחד.

 3. החיבור שדורג שלישי בכל מסלול על ידי ועדת השיפוט העליונה, יזכה את המחבר/ת
  בפרס כספי בסך של 15,000 ש"ח לכל אחד.

 4. החיבור שדורג רביעי בכל מסלול על ידי ועדת השיפוט העליונה, יזכה את המחבר/ת
  בפרס כספי בסך של 10,000 ש"ח לכל אחד.

 5. החיבור שדורג חמישי בכל מסלול על ידי ועדת השיפוט העליונה, יזכה את המחבר/ת
  בפרס כספי בסך של 5,000 ש"ח לכל אחד.

לחיבורים הזוכים במקומות 6-12 מהרשימה הארוכה של כל מסלול יעניק מפעל הפיס פרס בסך של 1,000 ש"ח לרכישת ספרים ברשת חנויות הספרים "אור החיים".
מובהר כי הפרס יוענק רק לשבעת המחברים הנותרים מתוך הרשימה הארוכה, ולא לחמשת המחברים הזוכים במקומות 1-5.

תיאור​לו"ז
השקת המיזם והגשת החיבורים​החל מיום א בסיון תשע"ט ועד ליום כד' באב תשע"ט
החל מתאריך 04/06/2019 ועד לתאריך 25/08/2019​
בחינת החיבורים המוגשים​ אלול  - כסלו תשע"ט
ספטמבר–  נובמבר 2019​
הכרזה על הזוכים  ​כסלו – טבת תשע"ט
נובמבר -  דצמבר 2019​