ספרות

כתיבת חיבורים תורניים

מיזם כתיבת חיבורים תורניים של מפעל הפיס הינו מיזם תרבותי ייחודי מסוגו לקהל הדתי והחרדי, גברים ונשים כאחד, הפועל זו השנה השמינית ברציפות . המיזם מזמין את הקהל לקחת חלק בכתיבת חיבור תורני באחד משלושה נושאים, המשתנים מדי שנה במטרה לפנות לקהלים שונים ומגוונים.


פרס ראשון בכל מסלול כתיבה הינו 25 אלף ₪ , פרס שני 20 אלף ₪  ופרס שלישי 15 אלף ₪.

המיזם זוכה לאהדת הציבור והרבנים המובילים.

במהלך השנים נאספו אלפי חיבורים תורניים בנושאים שונים, חלקם אף קובצו ופורסמו בספרים שראו אור.

 

 

אופן הגשת המועמדות ולוחות זמנים :

 1. לפני הגשת ההחיבורים, יש לקרוא בעיון את תנאי הסף וכתב ההצהרה וההתחייבות והתקנון ולוודא שמגישי החיבורים עומדים בתנאי הסף המפורטים.

 2. הגשת מועמדות תתאפשר ע"י מילוי טופס מקוון לרבות צירוף קבצים עבור הצרופות המפורטות בטופס ההגשה. בקשה שתחרוג מן ההנחיות  - תיפסל.

 3. שימו לב, מועד אחרון להגשת חיבורים : יום רביעי , כ"ה אלול תשע"ח , 5/9/2018 בשעה 23:59. 

 

לתשומת ליבכם, ההגשה לפרויקט זה הסתיימה

תודה ובהצלחה לכל המגישים !

תנאי סף

67481dcf-36b1-4666-8ff4-47575a2a0994

פרסים

b3d4b396-fe2b-4597-99cf-bfd1405456ba

תקנון

88fe6781-d7bc-4263-9b25-7d467688b71b

לוחות זמנים

dfedfce1-1e66-4c21-914b-ee1df4a66b7f

Web part id : 67481dcf-36b1-4666-8ff4-47575a2a0994

Web part id : b3d4b396-fe2b-4597-99cf-bfd1405456ba

Web part id : 88fe6781-d7bc-4263-9b25-7d467688b71b

Web part id : dfedfce1-1e66-4c21-914b-ee1df4a66b7f

רשאי להשתתף בפעילות משתתף העומד בכל התנאים הבאים במצטבר:

 

1. המשתתף הוא אזרח ישראלי שגילו מעל 18 שנה (נשים וגברים כאחד).

2. המשתתף הגיש חיבור בהתאם לתנאי התקנון, באחד מהמסלולים המפורטים :

 • "מוצא שפתיך תשמור (דברים כ"ג, כ"ד): גדרי נדרים ושבועות בהלכה" 
    על החשיבות לקיים כל דיבור שיוצא מהפה, ומה נחשב לשבועה ונדר מחייבים; אמת ושקר.

 • "חובת האדם כלפי משפחתו בספרות חז"ל" 
    חובת האדם כלפי הוריו (לדוגמה: כיבוד אב ואם); חובת האיש כלפי אשתו (לדוגמה: לזון ולפרנס); 
    חובת האב כלפי ילדיו (לדוגמה: ללמדו תורה ומלאכה).

 • "לא לפחד כלל" (לנשים בלבד) 
  הפחד מול האמונה וביטחון בה', פחד מול אומץ, פחד ואמונה, פחד כגורם מעכב בחיים ופחד חיובי – 
  "אשרי אדם מפחד תמיד".

3. המשתתף הגיש כתב הצהרה והתחייבות חתום על ידו בנוסח המצורף בלבד.

4. על החיבור המוגש לעמוד בכל התנאים הקבועים בתקנון המיזם (חיבור מקורי פרי עטו של המשתתף,
    כתוב בשפה העברית וכן תנאים נוספים כקבוע בתקנון).

 

מפעל הפיס יעניק פרסים למחבר חמשת החיבורים הזוכים בכל מסלול פרסים כספיים, כדלקמן:

 1. החיבור שדורג ראשון בכל מסלול על ידי ועדת השיפוט העליונה, יזכה את המחבר/ת בפרס כספי בסך של 25,000 ש"ח לכל אחד.

 2. החיבור שדורג שני בכל מסלול על ידי ועדת השיפוט העליונה, יזכה את המחבר/ת בפרס כספי בסך של 20,000 ש"ח לכל אחד.

 3. החיבור שדורג שלישי בכל מסלול על ידי ועדת השיפוט העליונה, יזכה את המחבר/ת בפרס כספי בסך של 15,000 ש"ח לכל אחד.

 4. החיבור שדורג רביעי בכל מסלול על ידי ועדת השיפוט העליונה, יזכה את המחבר/ת בפרס כספי בסך של 10,000 ש"ח לכל אחד.

 5. החיבור שדורג חמישי בכל מסלול על ידי ועדת השיפוט העליונה, יזכה את המחבר/ת בפרס כספי בסך של 5,000 ש"ח לכל אחד.

 

בשלב ראשון יבחרו 12 החיבורים הטובים ביותר בכל מסלול (להלן "הרשימה הארוכה").
לכל מחבר אשר חיבורו לא נבחר להיות בחמשת המקומות הראשונים, יעניק מפעל הפיס פרס בסך של 1,000 ש"ח לרכישת ספרים ברשת חנויות הספרים "אור החיים".
מובהר כי הפרס יוענק רק לשבעת המחברים הנותרים מתוך הרשימה הארוכה, ולא לחמשת המחברים הזוכים במקומות 1-5. 

מס'תיאורלו"ז
1​השקת המיזם והגשת החיבורים​החל מיום כ"ב באייר תשע"ח 7/5/2018
ועד ליום כ"ה באלול תשע"ח 5/9/2018​
2​בחינת החיבורים המוגשים​

סיון כסלו תשע"ח

מאי - נובמבר 2018​

3​הכרזה על הזוכים​

כסלו - טבת תשע"ח

נובמבר - דצמבר 2018​

 

* הערה: לוחות הזמנים עשויים להשתנות. עדכונים יפורסמו באתר האינטרנט.