ספרות

מיקרופדיה תלמודית

​שיתוף פעולה עם  מכון "יד הרצוג"

מטרת האנציקלופדיה התלמודית היא לכנס באופן תמציתי ומדויק את כל הידע הנודע לכל נושא ועניין תלמודי, החל ממקורות התנ"ך והתלמודים דרך חז"ל.

מטרת המיקרופדיה התלמודית – הלכתית היא לשמר את המושגים, המונחים והנושאים ההלכתיים ולהרחיב את מעגל הלומדים וכן, לפשט את הערכים התלמודיים בסגנון ובהיקף שיאפשרו ללומדים שאין תורתם אומנתם להבין את מהות ההלכות והמושגים. גרסתה המקוונת של האנציקלופדיה תאפשר נגישות וחשיפה לכלל הציבור.