ספרות

קול קורא לבחירת גוף תרבות להפעלת סדנאות כתיבה ברשויות מקומיות ברחבי הארץ בשנת 2020

​אאא