ספרות

ספרי עיון, מסות ומחקר

תמיכה בהוצאה לאור של ספרי עיון, מסות ומחקר (non fiction) הכתובים בשפה העברית במקור או תרגום.

 

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום שבין 35,000 ₪ ל-55,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.


רשאים להגיש בקשה :

מוציא לאור של הספר (יחיד או תאגיד) המגיש בקשה בשם יוצר, העומד בכל תנאי הסף במצטבר.

שימו לב, מגיש הבקשה (המו"ל) רשאי להגיש לפרויקט זה עד 3 בקשות שונות (עבור יוצרים שונים).

יוצר לעניין פרויקט זה הוא אחד מהבאים:

"מחבר"  – מחבר הספר.
"מתרגם" – מתרגם הספר.
 

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה על פי הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט.

מספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות ההצעה (60%) | הצוות המקצועי  (30%) |  תכנית הפצה ושיווק הספרים  (10%)

 

לוחות זמנים :

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 4/2/2018
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר ממרץ 2020.