ספרות

ספרי שירה, מקור או תרגום

תמיכה בשירה ובמשוררים באמצעות סיוע בהוצאה לאור של ספרי שירה מודפסים, לרבות אנתולוגיות שירה, הכתובים בשפה העברית כשפת מקור או תרגום.

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום שבין 12,000 ₪ ל-25,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.

סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

 

מספר ההגשות :

מספר הבקשות למענק עבור הוצאה לאור של ספרי שירה שניתן להגיש בפרויקט זה הינו בהתאם למספר ספרי השירה המודפסים ( מקור או תרגום) שהוציא לאור מגיש הבקשה בשנים 2017-2016 במצטבר עפ"י הטבלה :

 

סך כל ספרי השירה
(מקור או תרגום ) שהמבקש הוציא לאור
במהלך השנים 2017-2016 ​

מספר בקשות למענקים 
ל
ספרי שירה, מקור או תרגום שהוצאה לאור
רשאית להגיש 
בשנת 2018​

0-2​

1​

3-4​

2​

5-7​

3​

8​

5​

 

 

רשאי להגיש בקשה:

מוציא לאור של הספר (תאגיד או יחיד) המגיש בקשה בשם יוצר, העומד בכל תנאי הסף במצטבר.

​יוצר לעניין פרויקט זה הוא אחד מהבאים :

"משורר"  – מחבר השירים בספר השירה המקורי. 
"מתרגם" – מתרגם השירים בספר השירה המתורגם.


קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט.

מספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות השירים המצורפים (80%) | ניסיון מקצועי של עורך הספר (20%)

 

לוחות זמנים : 

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 4/2/2018
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר ממרץ 2020.