ספרות ושירה

ספרי שירה, מקור או תרגום

תמיכה בשירה ובמשוררים באמצעות סיוע בהוצאה לאור של ספרי שירה מודפסים, לרבות אנתולוגיות שירה, הכתובים בשפה העברית כשפת מקור או תרגום.

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום שבין 12,000 ₪ ל-25,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.

סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

 

מספר ההגשות :

מספר הבקשות למענק עבור הוצאה לאור של ספרי שירה שניתן להגיש בפרויקט זה הינו בהתאם למספר ספרי השירה המודפסים ( מקור או תרגום) שהוציא לאור מגיש הבקשה בשנים 2017-2016 במצטבר עפ"י הטבלה :

 

סך כל ספרי השירה
(מקור או תרגום ) שהמבקש הוציא לאור
במהלך השנים 2017-2016 ​

מספר בקשות למענקים 
ל
ספרי שירה, מקור או תרגום שהוצאה לאור
רשאית להגיש 
בשנת 2018​

0-2​

1​

3-4​

2​

5-7​

3​

8​

5​

 

 

רשאי להגיש בקשה:

מוציא לאור של הספר (תאגיד או יחיד) המגיש בקשה בשם יוצר, העומד בכל תנאי הסף במצטבר.

​יוצר לעניין פרויקט זה הוא אחד מהבאים :

"משורר"  – מחבר השירים בספר השירה המקורי. 
"מתרגם" – מתרגם השירים בספר השירה המתורגם.


קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט.

מספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות השירים המצורפים (80%) | ניסיון מקצועי של עורך הספר (20%)

 

לוחות זמנים : 

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 4/2/2018
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר ממרץ 2020.