ספרות

מפעלים ספרותיים

תמיכה בהוצאה לאור של ספרי עיון, מסות ואנתולוגיות (שאינן שירה ) הכתובים בשפה העברית – מקור או תרגום.

סכום המענק המבוקש 

מענק מפעל הפיס למפעל ספרותי צפוי להיות בסכום  שבין 35,000 ₪ ל-  70,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של  הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

תנאים חדשים, ​שימו לב! 

* בשנת 2015  יוצר רשאי להגיש בקשה אחת בלבד לקבלת מענק, בפרויקט אחד בלבד, מכלל הפרויקטים של מועצת הפיס לתרבות ולאמנות.  כלל זה חל גם על בקשה למענק שמגיש גורם אחר עבור היוצר ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

* יוצר שזכה בשנת 2014 למענק עבור מפעל ספרותי, אינו רשאי להגיש בקשה למענק למפעל ספרותי בשנת 2015. ניתן להגיש בקשה למענק לפרויקט אחר מכלל הפרויקטים המוצעים בשנת 2015.

* מבקש רשאי להגיש לפרויקט זה עד 2 בקשות ליוצרים שונים.

רשאי להגיש בקשה :  

יחיד או תאגיד העומד בכל תנאי הסף

יחיד שהוא מוציא לאור העוסק בקביעות בהוצאה לאור לכל הפחות בשנים 2013-2014.
תאגיד שהוא הוצאה לאור העוסק בקביעות בהוצאה לאור לכל הפחות בשנים 2013-2014.
 

לוחות זמנים:

המועד אחרון להגשת בקשה 1.3.15 בשעה 17:00
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מנובמבר 2016.