ספרות ושירה

 

 

מורן שובמורן שוב
ד"ר עמרי הרצוגד"ר עמרי הרצוג
אבתיסאם מראענהאבתיסאם מראענה
דניאלה מיכאלידניאלה מיכאלי
דוד (ניאו ) בוחבוטדוד (ניאו ) בוחבוט

 

 

מורן שובמורן שוב
ד"ר עמרי הרצוגד"ר עמרי הרצוג
אבתיסאם מראענהאבתיסאם מראענה
דניאלה מיכאלידניאלה מיכאלי
דוד (ניאו ) בוחבוטדוד (ניאו ) בוחבוט